Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Gospodarska klima, Slovenija, junij 2019

Gospodarsko razpoloženje se je v juniju 2019 poslabšalo

Gospodarska klima je bila junija 2019 na obeh ravneh nižja: na mesečni ravni za 2,3 odstotne točke, na letni pa za 8,0 odstotne točke.

  • 21.6.2019
  • |
  • končni podatki
Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni nižje

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v juniju 2019 (5,4 odstotne točke) za 2,3 odstotne točke nižja kot v maju 2019 (7,7 odstotne točke).

Gospodarsko razpoloženje sta na mesečni ravni znižala kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,5 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja med potrošniki (za 0,4 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke) je bil pozitiven, medtem ko kazalnik zaupanja v gradbeništvu ni imel vpliva.


Gospodarsko razpoloženje na letni ravni slabše

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v juniju 2019 za 8,0 odstotne točke nižja kot v juniju 2018.

Na znižanje gospodarskega razpoloženja na letni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 4,8 odstotne točke). Sledili so kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,2 odstotne točke), med potrošniki (za 1,1 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,6 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke).
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–junij 2019
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–junij 2019
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, junij 2019
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, junij 2019
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.