Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Poslovne tendence, Slovenija, junij 2019

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih in trgovini na drobno v juniju 2019 nižji

Zaupanje je bilo v juniju v predelovalnih dejavnostih nižje, prav tako v trgovini na drobno; v storitvenih dejavnostih je bilo nekoliko višje, v gradbeništvu pa enako kot v prejšnjem mesecu.

  • 21.6.2019
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji na mesečni in letni ravni

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v juniju 2019 za 7 odstotnih točk nižja kot v prejšnjem mesecu in za 12 odstotnih točk nižja kot v istem mesecu prejšnjega leta. Od dolgoletnega povprečja je bila nižja za 4 odstotne točke.

Na mesečni ravni so se poslabšali vsi kazalniki razen kazalnikov zaloge končnih izdelkov in pričakovane cene. Najbolj sta se poslabšala kazalnika izvozna naročila in pričakovana proizvodnja (za 17 oz. 11 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v juniju 2019 za 7 odstotnih točk nižja kot v maju 2019 in za 4 odstotne točke nižja kot v juniju 2018 ter za 7 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Na poslabšanje kazalnika je vplival predvsem kazalnik prodaja.

Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je glede na pretekli mesec znižala, medtem ko sta se kazalnika pričakovana skupna nabava in pričakovana prodaja zvišala.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu na mesečni ravni enak, na letni ravni nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v juniju 2019 na mesečni ravni enaka, na letni ravni pa za 12 odstotnih točk nižja. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 26 odstotnih točk.

Kazalnik pričakovano zaposlovanje je bil v juniju 2019 za 4 odstotne točke višji, kazalnik skupna naročila pa za 2 odstotni točki nižji kot v prejšnjem mesecu.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nekoliko višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v juniju 2019 za 1 odstotno točko višja kot v maju 2019, hkrati pa za 4 odstotne točke nižja kot v juniju 2018 in za 10 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Pri kazalnikih stanj in pričakovanj v tem mesecu glede ne pretekli mesec ni bilo bistvenih sprememb.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, junij 2019
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, junij 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.