Ekološko kmetijstvo, Slovenija, 2018

Pridelek ekološko pridelanih zelenjadnic v 2018 za 21 % večji kot v 2017

Pridelek ekološko pridelanih zelenjadnic je bil v Sloveniji v 2018 po količinsko slabšem pridelku ekološko pridelanih zelenjadnic v 2017 (za 14 % manjšem kot v 2016) za 21 % večji kot v 2017 (in za skoraj 4 % večji kot v 2016).

  • 2.7.2019
  • |
  • končni podatki

Ekoloških kmetijskih gospodarstev v 2018 za 4 % več kot v 2017

V sistem kontrole ekološkega kmetovanja je bilo v 2018 zajetih 3.741 kmetijskih gospodarstev ali za 3 % več kot v letu 2017, od tega je bilo 3.320 ekoloških kmetijskih gospodarstev ali za 4 % več kot v letu 2017. Preostalo so bila kmetijska gospodarstva v preusmeritvi; število teh se je glede na leto 2017 zmanjšalo za 5 %. Vsa kmetijska gospodarstva v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja (3.741) so predstavljala 5,4 % vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, tista s statusom »ekološki« med njimi (3.320) pa 4,8 % vseh. Deleža obojih sta se glede na leto 2017 povečala za 0,2 odstotne točke.

Površina ekoloških kmetijskih zemljišč v 2018 za 3 % večja kot v 2017

Površina ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi je bila v letu 2018 glede na leto 2017 večja za 1.320 hektarjev (ali za 3 %).

V odstotkih se je najbolj povečala površina ekoloških vinogradov: za 37 % (ali za 124 ha). Sledili so sadovnjaki s 14 % (183 ha) in oljčniki s 13 % (26 ha) ter površina, namenjena za ekološko pridelavo zelenjadnic, z 11 % (kar je le 22 ha).

Delež trajnih travnikov in pašnikov v celotni površini ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi se z leti zmanjšuje, vendar zelo počasi (v letu 2017 je znašal 82,8 %, v letu 2018 pa  81,7 %).

Pridelek ekološko pridelanega sadja v 2018 znatno večji kot v 2017

Pridelek ekološko pridelanega sadja je bil v 2018 skoraj šestkrat večji kot v 2017 (v 2018 je tehtal 5.021 ton, v letu 2017 pa 895 ton), vendar je bil pridelek sadja v 2017  zaradi neugodnih vremenskih razmer v tem letu izjemno nizek. Celoten pridelek na ekoloških njivah in vrtovih je bil za 26 % večji kot v 2017 (tehtal je 29.008 ton); količina zelenjadnic je bila večja za 21 % (tehtale so 1.834 ton). Količinsko večja sta bila tudi pridelka v  vinogradih in oljčnikih: pridelek grozdja je bil večji za 15 % (tehtal je 1.505 ton), pridelek oljk pa za 31 % (tehtal je 552 ton).

Število večine vrst živali v ekološki reji v 2018 nižje kot v 2017

Število posameznih vrst živali v ekološki reji je bilo v 2018 večinoma nižje kot v 2017, v povprečju za 9 %. Povečalo se je le število čebeljih panjev (za  31 %; z 2.182 na 2.863), drugih živali (divjad v reji v oborah) (za približno 9 %) in goveda (za malo manj kot 2 %).

Masa mesa živali iz ekološke reje v 2018 za 26 % večja kot v prejšnjem letu

Skupna masa mesa iz ekološke reje je bila v letu 2018 za 26 % večja kot v letu 2017. Večje kot v letu 2017 so bile masa govejega mesa (za 27 %), masa svinjskega mesa (za 19 %), masa perutninskega mesa (za 29 %) in masa mesa drugih živali (divje živali v oborah)(za 238 %). Masa ovčjega in masa kozjega mesa sta bili manjši (za 41 % oz. za 57 %). Mesa kopitarjev v letu 2018 ni bilo.

Ekološkega kravjega mleka so v 2018 namolzli 6.868 ton ali 20 % več kot v 2017, ovčjega 181 ton ali približno 2 % več kot v 2017, kozjega mleka pa 139 ton ali 13 % manj kot v 2017.

Od ekoloških proizvodov živalskega izvora sta se v 2018 v primerjavi z 2017 povečala tudi pridelek ekološko pridelanega medu (za 40 %) in prireja jajc (za 26 %).
Kmetijska gospodarstva v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja, Slovenija
Kmetijska gospodarstva v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja, Slovenija
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ekološki rastlinski pridelki pomembnejših skupin kmetijskih kultur, Slovenija
201720182018
2017
tindeks
Žita4.848,865.492,38113,3
  od tega pšenica in pira1.676,221.602,2795,6
  od tega ječmen744,15815,14109,5
  od tega oves514,63653,90127,1
  od tega koruza za zrnje867,681.048,22120,8
Korenovke in gomoljnice1.767,901.823,56103,1
  od tega krompir1.566,461.547,1898,8
Industrijske rastline426,69334,6278,4
  od tega oljnice382,22266,5669,7
Zelenjadnice, melone in jagode1.515,911.834,15121,0
Zelena krma z njiv14.297,7019.408,35135,7
  od tega silažna koruza2.307,502.811,13121,8
  od tega začasno travinje na njivah4.355,474.823,13110,7
Seno s trajnega travinja50.483,4559.332,48117,5
Sadje895,365.020,80560,8
Grozdje1.312,321.504,99114,7
Oljke423,08552,43130,6
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ekološki proizvodi živalskega izvora, Slovenija
201720182018
2017
t1)indeks
Masa očiščenih trupov - SKUPAJ326,69410,21125,6
  Govedo275,13350,07127,2
  Prašiči21,0024,99119,0
  Ovce3,311,9759,4
  Koze0,280,1242,9
  Perutnina25,5032,8128,6
  Kopitarji1,380,000,0
  Druge živali0,080,27337,5
Prireja mleka - SKUPAJ6.050,937.186,72118,8
  Kravje mleko5.714,076.867,55120,2
  Ovčje mleko178,09180,71101,5
  Kozje mleko158,76138,4687,2
Med31,3143,91140,2
Konzumna jajca (število)8.657.16410.868.595125,5
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.