Ravni cen skupin proizvodov in storitev za končno potrošnjo gospodinjstev, evropske države, 2018

Cene hrane in brezalkoholnih pijač v Sloveniji v 2018 za 3 % nižje od povprečja v EU-28

Cene hrane in brezalkoholnih pijač so bile v Sloveniji v letu 2018 za 3 % nižje od povprečja v EU-28. V Avstriji in Italiji so bile višje kot v Sloveniji, na Madžarskem nižje, na Hrvaškem pa enake kot v Sloveniji. 

  • 20. 6. 2019 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Eurostatovi podatki

Eurostat je objavil rezultate primerjave ravni cen za več skupin proizvodov hrane, pijač in tobaka v 37 evropskih državah. Na podlagi primerjave razmerij cen med državami in deviznih tečajev do evra se izračunavajo indeksi ravni cen. Ti omogočajo primerjavo ravni cen v državah članicah EU glede na povprečje ravni cen v EU-28. 

Indeksi ravni cen na ravni izdatkov za proizvode in storitve za končno potrošnjo gospodinjstev kažejo splošno raven cen proizvodov in storitev, ki jih kupuje oz. troši prebivalstvo.

Ravni cen hrane in pijače v Sloveniji so blizu povprečjem ravni cen teh dobrin v EU-28; raven cen tobaka je za 32 % nižja od povprečja ravni cen tobaka v EU-28

Evropska primerjava ravni cen skupin proizvodov hrane in pijače, namenjenih za končno potrošnjo gospodinjstev, kaže, da je bila raven cen v Sloveniji v letu 2018 blizu povprečju ravni cen teh dobrin v EU-28. Nižjo od tega povprečja je Slovenija izkazovala za skupino tobak (za 32 %) in za skupino alkoholne pijače (za 7 %). Po ravneh cen hrane in brezalkoholnih pijač sta bili Sloveniji najbližji Hrvaška in Španija. 

Najvišje ravni cen hrane, pijače in tobaka sta v letu 2018 imeli Norveška in Islandija, najnižje pa Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina ter Bolgarija (vsaka približno 60 % ravni povprečja EU-28).

Ravni cen posameznih skupin proizvodov so se v 2018 v opazovanih evropskih državah občutno razlikovale. Najvišjo raven cen v skupini meso je v povprečju imela Švica, kar za 128 % višjo od povprečja ravni cen mesa v EU-28. Islandija in Norveška sta izstopali po izrazito visokih ravneh cen alkoholnih pijač in tobaka, Severna Makedonija in Turčija pa po nizkih ravneh cen v skupini tobak (dosegali sta le 29 % oz. 35 % ravni povprečja v EU-28).

Med državami članicami EU-28 je v 2018 izkazovala najvišjo raven cen hrane in brezalkoholnih pijač Danska. Sledila sta ji Luksemburg in Avstrija. Po najnižjih ravneh cen teh dobrin so med državami članicami EU-28 v 2018 izstopale Romunija, Poljska in v Bolgarija.

Primerjava ravni cen proizvodov v skupinah hrana, pijača in tobak v letu 2018 med sosednjimi državami 

Ravni cen v skupinah proizvodov hrana, pijača in tobak so bile na Madžarskem v povprečju za 12 % nižje kot v Sloveniji, v Avstriji in Italiji v povprečju za 23 % oz. za 17 % višje kot v Sloveniji, na Hrvaškem pa v povprečju enake kot v Sloveniji. 

Najopaznejše razlike v ravneh cen v primerjavi s Slovenijo so bile v skupinah meso in tobak; te so bile v Avstriji in Italiji znatno višje kot v Sloveniji. Cene alkoholnih pijač so bile višje kot v Sloveniji v vseh sosedskih državah, razen v Madžarski (tam so bile za 17 % nižje).

Indeksi ravni cen skupin proizvodov hrana, pijača in tobak, evropske države (EU28 = 100), 2018
DržavaHrana in brez-
alkoholne pijače
… kruh in
kosmiči
… meso… mleko, sir
in jajca
Alkoholne
pijače
Tobak
EU-28100100100100100100
Danska130152121117124102
Luksemburg1251271421319385
Avstrija12513514610710189
Irska120119105121177201
Finska120127122116182117
Švedska117123119113152108
Francija11511113110094141
Belgija114115126113106102
Malta1121119811710994
Italija11111812011510088
Ciper1081238913610382
Grčija1061149113413380
Nemčija1021021069789101
Nizozemska10190123102100110
Portugalska99988310910286
Hrvaška97103859610162
Slovenija97104971029368
Španija9510889968483
Estonija95958410312668
Združeno kraljestvo94869592129204
Slovaška9488791009064
Latvija93867610710965
Madžarska857775937763
Češka848076928268
Litva828171909463
Bolgarija766264987449
Poljska696863718660
Romunija665463937469
Države članice EFTE
Norveška163167155174252222
Švica160163228136118121
Islandija148156165165268187
Države kandidatke za članstvo v EU
Albanija7970719410040
Črna gora7874628310650
Srbija787067878442
Turčija7061659616335
Severna Makedonija625762717229
Potencialna država kandidatka za članstvo v EU
Bosna in Hercegovina767169817245
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 20. 6. 2019)
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.