Paritete kupne moči in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2018 – prva ocena

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca je v Sloveniji v 2018 dosegala 77 % povprečja v EU-28.

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči je bila v Sloveniji v 2018 za 23 % nižja od povprečja v EU-28. Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči je v Sloveniji v 2018 znašal 87 % povprečja v EU-28.

  • 19. 6. 2019 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Eurostat je objavil prvo oceno dejanske individualne potrošnje (DIP) na prebivalca in bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca za 37 evropskih držav za leto 2018. Podatki so izraženi v standardih kupne moči (SKM). 

DIP na prebivalca v SKM v Sloveniji v letu 2018 za 23 % nižja od povprečja v EU-28

Kazalnik DIP bolje odraža materialno blaginjo gospodinjstev kot BDP na prebivalca. Izračuna se na podlagi cen blaga in storitev, ki jih posamezniki dejansko trošijo.

Med 37 evropskimi državami je bila DIP na prebivalca v SKM v letu 2018 najvišja v Luksemburgu (za 32 % višja od povprečja v EU-28); sledile so Norveška (za 25 % višja), Švica (za 24 % višja), Nemčija in Islandija (v vsaki za 21 % višja) ter Avstrija (za 16 % višja). 

Najnižjo DIP je imela Albanija (za 62 % nižjo od povprečja v EU-28), sledili sta Severna Makedonija ter Bosna in Hercegovina (v vsaki za 59 % nižja).

V Sloveniji je DIP na prebivalca v SKM v letu 2018 dosegla 77 % povprečja v EU-28, kar je enako kot v letu 2017. Po vrednosti tega kazalnika v letu 2018 so ji bile najbližje Poljska in Slovaška (vsaka je dosegala 77 % povprečja v EU-28) ter Grčija (76 % povprečja v EU-28). 

BDP na prebivalca v SKM v Sloveniji je v letu 2018 znašal 87 % povprečja v EU-28, kar je za 2 odstotni točki višja vrednost kot v letu 2017

Kazalnik BDP na prebivalca v SKM je merilo gospodarske razvitosti države. Položaj držav je glede na ta kazalnik podoben kot pri kazalniku DIP na prebivalca v SKM, vendar so razlike med državami bistveno večje.

V letu 2018 je bila tudi vrednost tega kazalnika med 37 evropskimi državami najvišja v Luksemburgu (za 154 % višja od povprečja v EU-28); sledile so Irska (za 87 % višja), Švica (za 57 % višja), Norveška (za 50 % višja) ter Islandija (za 33 % višja).

Najnižji BDP na prebivalca v SKM sta imeli Albanija ter Bosna in Hercegovina (vsaka za 69 % nižjega od povprečja v EU-28).

V Sloveniji se BDP na prebivalca v SKM povečuje. V letu 2018 je dosegel 87 % povprečja v EU-28, kar je za 2 odstotni točki več kot v letu 2017. To je bilo že tretje zaporedno leto, v katerem je bil višji kot v letu prej. 

Sloveniji sta bili po vrednosti tega kazalnika v 2018 najbližji Ciper (87 %) in Češka (90 % povprečja v EU-28).
Dejanska individualna potrošnja in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, indeksi obsega, evropske države (EU-28=100), 2018
DržavaDejanska individualna potrošnja
na prebivalca
Bruto domači proizvod
na prebivalca
Evropska unija (28 držav)100100
Evrsko območje (19 držav)104106
EU-28
Luksemburg132254
Nemčija121123
Avstrija116127
Danska114126
Združeno kraljestvo113104
Nizozemska112129
Finska112110
Belgija111115
Švedska109121
Francija107104
Italija9895
Ciper9487
Irska94187
Španija9091
Litva9081
Češka8390
Portugalska8276
Malta8098
Poljska7771
Slovenija7787
Slovaška7778
Grčija7668
Estonija7481
Latvija7070
Romunija7064
Madžarska6470
Hrvaška6363
Bolgarija5650
Države članice EFTE
Norveška125150
Švica124157
Islandija121133
Države kandidatke za članstvo v EU
Turčija 6865
Črna gora5747
Srbija4840
Severna Makedonija4138
Albanija3831
Potencialna država kandidatka za članstvo v EU
Bosna in Hercegovina4131
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 19. 6. 2019)
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.