Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 1. četrtletje 2019

V 1. četrtletju 2019 opravljenih nekoliko več kot 650.000 zasebnih potovanj

V prvem četrtletju 2019 je bila na vsaj enem zasebnem potovanju četrtina prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let. Vseh zasebnih potovanj je bilo okoli 656.000. Povprečni dnevni izdatki na teh potovanjih so znašali okoli 69 EUR na osebo.

  • 27.6.2019
  • |
  • končni podatki
Na vsaj enem zasebnem potovanju četrtina prebivalcev Slovenije
V 1. četrtletju 2019 se je vsaj enega zasebnega potovanja udeležilo okoli 436.000 ali 25 % prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, kar je za 3 odstotne točke več kot v 1. četrtletju 2018.

V tujini opravljena več kot polovica vseh zasebnih potovanj

Vseh zasebnih potovanj, ki so jih ti prebivalci opravili v tem obdobju, je bilo okoli 656.000, kar je za en odstotek več kot v 1. četrtletju 2018. V Sloveniji je bilo opravljenih okoli 44 % teh potovanj, v tujini pa okoli 56 %.

Večina zasebnih potovanj trajala eno do tri prenočitve
Zasebno potovanje v tem obdobju je trajalo povprečno 3,3 prenočitve (v Sloveniji 2,4 prenočitve, v tujini 4,1 prenočitve). Skoraj tri četrtine zasebnih potovanj v tem obdobju (72 %) je bilo namreč takih, ki jih uvrščamo med krajša potovanja (1–3 prenočitve).

Povprečni dnevni izdatki: 69 EUR na osebo
Povprečni dnevni izdatki na zasebnih potovanjih v tem obdobju so znašali okoli 69 EUR na turista (v Sloveniji 48 EUR, v tujini 78 EUR). Povprečno največ denarja na dan je porabil turist, ki je bival v hotelu ali podobnem objektu (104 EUR; v Sloveniji 68 EUR, v tujini 126 EUR), povprečno najmanj pa turist, ki je bival v lastnem počitniškem bivališču (22 EUR; v Sloveniji 17 EUR, v tujini 25 EUR).

Tretjina tistih, ki niso bili na nobenem zasebnem potovanju, ostala doma zaradi pomanjkanja časa

Na nobeno zasebno potovanje se v 1. četrtletju 2019 ni odpravilo okoli 1.331.000 ali 75 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. 35 % teh prebivalcev ni potovalo zaradi pomanjkanja časa, 22 % iz finančnih razlogov, 18 % iz zdravstvenih razlogov, za 15 % ta letni čas ni bil primeren za potovanje, 11 % pa jih ni čutilo potrebe po potovanju.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.