Transport, Slovenija, april 2019

Mestni avtobusi prepeljali v aprilu 2019 za 4 % več potnikov kot pred enim letom

Z avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu je bilo v aprilu 2019 prepeljanih 3 % manj potnikov kot pred enim letom.

  • 14.6.2019
  • |
  • končni podatki

Z mestnimi avtobusi prepeljanih več potnikov kot pred enim letom
Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v aprilu 2019 prepeljali 5,3 milijona potnikov ali za 4 % več kot v istem mesecu prejšnjega leta.
Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so v aprilu 2019 prepeljali nekaj več kot 2,6 milijona potnikov (ali za 3 % manj kot v aprilu 2018). Pri tem so opravili 50,1 milijona potniških kilometrov, kar je za 1 % več kot v aprilu 2018. 

V letališkem prometu približno enako število potnikov kot pred enim letom
V aprilu 2019 je z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 158.000 potnikov, kar je približno enako kot v aprilu 2018.
Letala največjega slovenskega letalskega prevoznika so v aprilu 2019 prepeljala okoli 101.200 potnikov ali 5 % manj kot v aprilu 2018 in opravila 85 milijonov potniških kilometrov ali 13 % manj kot v aprilu 2018.

V pristaniškem prometu več potnikov in več pretovora blaga kot pred enim letom
V slovenskih pristaniščih so v aprilu 2019 našteli skoraj 8.100 potnikov, kar je 13 % več kot v aprilu 2018. 91 % teh so bili potniki na ladjah za križarjenje.
V Pristanišču Koper je bilo v aprilu 2019 pretovorjenih skoraj 2 milijona ton blaga ali za 18 % več kot v aprilu 2018. 

V Sloveniji skoraj 13.000 prvič registriranih cestnih motornih vozil
Od cestnih motornih vozil, ki so bila registrirana v Sloveniji v aprilu 2019, je bilo prvič v Sloveniji registriranih skoraj 13.000, od tega je bilo nekaj več kot 9.300 osebnih avtomobilov, kar je za 1 % manj, kot v aprilu 2018.  

6.350 prvič v Sloveniji registriranih osebnih avtomobilov je bilo novih 
Po podatkih, iz katerih sta bila izločena sezonski in koledarski vpliv, je bilo med v aprilu 2019 prvič v Sloveniji registriranimi osebnimi avtomobili za 6 % manj novih osebnih avtomobilov kot v marcu 2019.
Po podatkih, iz katerih je bil izločen samo koledarski vpliv (vpliv števila delovnih dni, praznikov), pa je bilo število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov v aprilu 2019 za 12 % nižje kot v aprilu 2018.

 

Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.
Prve registracije novih osebnih avtomobilov, Slovenija
Prve registracije novih osebnih avtomobilov, Slovenija
Vira: SURS, MZI
Izbrani podatki transporta, Slovenija
IV 2019I–IV 2019IV 2019
IV 2018 
I–IV 2019
I–IV 2018
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)2.64310.57297,395,8
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)50,1201,7101,498,5
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)5.29921.516104,095,6
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)2.1727.36398,3106,0
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)9483.26899,2107,5
Prvič registrirana cestna motorna vozila12.98050.14697,7102,6
Prvič registrirani osebni avtomobili9.34238.04498,799,5
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)8.0759.057112,8110,4
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.9687.787118,1101,9
Zračni transport
Potniki v zračnem prevozu (1.000)101,2313,694,793,6
Potniški km v zračnem prevozu (mio.)85259,686,584,3
Promet potnikov na letališčih (1.000)2)158499,7100,3102,6
Promet blaga na letališčih (1.000 t)2)0,93,895,596,1
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.

Podatki o pristaniškem prometu za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 6 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.