Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, april 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v aprilu 2019 povprečno za 2,5 % višje kot v aprilu 2018

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v aprilu 2019 povprečno za 2,5 % višje kot v aprilu 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile v aprilu 2019 v povprečju za 6,0 % nižje, cene živali in živalskih proizvodov pa v povprečju za 5,7 % višje kot v aprilu 2018.

  • 14.6.2019
  • |
  • začasni podatki

Cene rastlinskih pridelkov v povprečju nižje kot v aprilu 2018
 
Cene rastlinskih pridelkov so bile v aprilu 2019 v povprečju za 6,0 % nižje kot v aprilu 2018. Nižje so bile predvsem cene sadja, pa tudi cene vina in žit. Cene krompirja so bile občutno višje kot pred enim letom. Povprečna cena poznega krompirja je v aprilu 2019 znašala 0,37 EUR za kilogram. Cene zelenjadnic, sadik in cvetja so bile višje v povprečju za 8,0 %, cene industrijskih rastlin pa v povprečju za 5,7 %.

Cene živali in živalskih proizvodov v povprečju višje kot v aprilu 2018
 
Cene živali in živalskih proizvodov so bile v aprilu 2019 v povprečju za 5,7 % višje kot v aprilu 2018. Živalski proizvodi so se podražili v povprečju za 10,7 %. Povprečna cena mleka je bila višja za 12,4 %, povprečna cena jajc pa za 8,5 %. Cene živali za zakol so zvišale v povprečju za 0,6 %. Najbolj so se zvišale cene prašičev (v povprečju za 6,9 %), višje pa so bile tudi cene perutnine (v povprečju za 4,5 %). Cene goveda so bile v povprečju za 3,4 % nižje kot v aprilu 2018.


Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
IV 2019
Ø 2015
IV 2019
IV 2018
KMETIJSTVO SKUPAJ109,49102,5
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic109,39108,0
RASTLINSKI PRIDELKI121,8494,0
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic148,32129,9
Žita 85,5087,4
Industrijske rastline84,87105,7
Zelenjadnice, sadike in cvetje113,53108,0
  zelenjadnice123,34110,8
  sadike in cvetje107,62106,2
Krompir (vključno seme)281,85210,7
Sadjarstvo106,5363,6
Vino105,9396,8
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI105,84105,7
Živali za zakol100,95100,6
Živalski proizvodi110,62110,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.