Vpis študentov v višješolsko in visokošolsko izobraževanje, podrobni podatki, Slovenija, študijsko leto 2018/2019

Podrobni podatki o vpisu študentov v terciarno izobraževanje za študijsko leto 2018/19

V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o vpisu študentov v terciarno izobraževanje za študijsko leto 2018/19.

  • 21.6.2019
  • |
  • končni podatki

Končni podatki o vpisu študentov v terciarno izobraževanje za študijsko leto 2018/19, ki so bili objavljeni v Prvi objavi dne 29. 5. 2019, so zdaj, podrobneje razčlenjeni, na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat.

METODOLOŠKO OPOZORILO
Z uredbo o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 8/2017) je bila klasifikacija področij izobraževanja/izobrazbe KLASIUS-P 1. 1. 2018 nadomeščena z novo različico, s KLASIUS-P-16. Podatki o študentih terciarnega izobraževanja po področjih izobraževanja se bodo od študijskega leta 2018/19 dalje v objavah prikazovali le po KLASIUS-P-16.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.