Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, podrobni podatki, Slovenija, 2018

Podrobni podatki o diplomantih terciarnega izobraževanja za leto 2018

V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o diplomantih terciarnega izobraževanja za leto 2018.

  • 21.6.2019
  • |
  • končni podatki
Končni podatki o diplomantih terciarnega izobraževanja za leto 2018, ki so bili objavljeni v Prvi objavi dne 29. 5. 2019, so zdaj, podrobneje razčlenjeni, na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z uredbo o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 8/2017) je bila klasifikacija področij izobraževanja/izobrazbe KLASIUS-P 1. 1. 2018 nadomeščena z novo različico, s KLASIUS-P-16. Podatki o diplomantih terciarnega izobraževanja po področjih izobraževanja se bodo za leta od 2018 dalje v objavah prikazovali le po KLASIUS-P-16
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.