Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, april 2019

Povprečna bruto plača za april 2019 za 1,2 % nižja od plače za marec 2019

Povprečna bruto plača za april 2019 je znašala 1.730,70 EUR. Od povprečne bruto plače za marec 2019 je bila nižja (nominalno za 1,2 % oz. realno za 2,0 %), predvsem zaradi manjšega obsega izrednih izplačil.

  • 17.6.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za april 2019 nižja od plače za marec 2019, toda višja od plače za april 2018
Povprečna plača za april 2019 je znašala 1.730,70 EUR bruto oz. 1.114,98 EUR neto; od plače za marec 2019 je bila nižja, nominalno za 1,2 %, realno pa za 2,0 %. Znižanje povprečne plače je bilo predvsem odraz manjšega obsega izrednih izplačil, izplačanih s plačo za april 2019.

V primerjavi s plačo za april 2018 pa je bila povprečna plača za april 2019 višja, v bruto znesku nominalno za 4,0 % oz. realno za 2,3 %, v neto znesku pa nominalno za 3,3 % oz. realno za 1,6 %.

Povprečna plača za april 2019 v obeh sektorjih (javnem in zasebnem) nižja od plače za marec 2019
Povprečna neto plača za april 2019 se je v primerjavi s plačo za marec 2019 v javnem sektorju znižala za 1,4 %, v zasebnem sektorju pa za 1,0 %.

Znižanje povprečne plače za april 2019 (glede na plačo za marec 2019) najopaznejše v finančnih in zavarovalniških dejavnostih
Povprečna neto plača za april 2019 se je v primerjavi s plačo za marec 2019 najbolj znižala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 19,1 %), predvsem zaradi manjšega obsega izrednih izplačil.

Najvišjo povprečno neto plačo za april 2019 so imeli v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.559,27 EUR).

Povprečna plača v treh statističnih regijah višja od slovenskega povprečja
Pregled podatkov po statističnih regijah pokaže, da je bila povprečna neto plača za april 2019 višja od slovenskega povprečja v osrednjeslovenski statistični regiji (za 8,3 %; znašala je 1.207,21 EUR), v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (za 1,2 %) in v obalno-kraški statistični regiji (za 0,1 %).

Povprečna plača pri pravnih osebah po statističnih regijah, Slovenija, april 2019
Povprečna plača pri pravnih osebah po statističnih regijah, Slovenija, april 2019
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
IV 2019Ø I-IV 2019Ø II-IV 2019IV 2019
III 2019
IV 2019
IV 2018
Ø I-IV 2019
Ø I-IV 2018
EURindeks
Bruto1.730,701.731,691.732,5498,8104,0104,4
Javni sektor2.022,802.023,272.020,4698,8104,3105,2
  od tega sektor država2.032,502.027,472.023,85100,4105,8106,2
Zasebni sektor1.596,411.597,281.599,9498,7104,0104,2
Neto1.114,981.116,811.117,0998,8103,3103,7
Javni sektor1.292,731.294,661.293,4098,6103,5104,4
  od tega sektor država1.301,391.298,681.296,69100,4105,0105,3
Zasebni sektor1.033,261.034,831.035,8899,0103,4103,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za april 2019 bodo objavljeni 26. junija 2019 v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.