Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, april 2019

Vrednost industrijske proizvodnje v aprilu 2019 za 1,8 % višja kot v marcu 2019

V industriji so bile v aprilu 2019 višje vse vrednosti na mesečni in na letni ravni: vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in vrednost zalog.

  • 10.6.2019
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje tokrat na mesečni ravni višja

Vrednost industrijske proizvodnje se je v aprilu 2019 na mesečni ravni po dveh zaporednih znižanjih zvišala, in sicer za 1,8 %. Na letni ravni raste še naprej; tokrat se je zvišala za 5,6 % (nazadnje se je znižala decembra 2018).

Obseg proizvodnje se je na mesečni ravni povečal v predelovalnih dejavnostih in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 2,0 % oz. za 0,8 %), v rudarstvu pa je upadel (za 11,3 %).

Prihodek od prodaje v industriji in vrednost zalog z najvišjo mesečno rastjo v 2019

Prihodek od prodaje v industriji je bil v aprilu 2019 v primerjavi z marcem 2019 višji za 1,5 %, v primerjavi z aprilom 2018 pa za 3,2 %.

Prihodek od prodaje po namenskih skupinah izdelkov se je na mesečni ravni spet najbolj zvišal v proizvodnji izdelkov za široko porabo (za 4,4 %). Zvišal se je tudi v proizvodnji izdelkov za investicije (za 1,4 %), in to zaradi prodaje na domačem trgu (kjer se je zvišal za 7,4 %), medtem ko se je v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo znižal (za 0,5 %).

Tudi vrednost zalog dokončane in nedokončane industrijske proizvodnje se je zvišala tako na mesečni kot na letni ravni (za 1,8 % oz. za 6,6 %). To sta bili tudi najvišji rasti vrednosti zalog v tem letu.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
IV 19
III 19 
IV 19
IV 18
I-IV 19
I-IV 18
IV 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,8105,6104,9128,0
B Rudarstvo88,788,1105,8102,5
C Predelovalne dejavnosti102,0106,4105,2131,3
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro100,8100,1101,299,8
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,4102,9103,0118,7
  AE Energenti96,796,2101,597,3
  AI Surovine100,2103,2103,3122,9
B Proizvodi za investicije102,9110,9108,4161,1
C Proizvodi za široko porabo104,6108,5105,5120,7
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,3100,8100,0133,2
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo105,0110,1106,9117,1
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi109,5114,8108,9140,9
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi101,9103,8103,1130,8
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,0105,9105,0135,6
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,0105,6106,3118,1
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
IV 19
III 19 
IV 19
IV 18
I-IV 19
I-IV 18
IV 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,5103,2103,4125,6
B Rudarstvo97,185,497,598,6
C Predelovalne dejavnosti102,7106,9104,2127,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,5101,3103,1119,2
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,5101,6103,2119,8
B Proizvodi za investicije101,4104,9102,3147,8
C Proizvodi za široko porabo104,4107,3105,5116,9
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,297,6101,3115,9
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo107,8115,8107,6118,0
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
IV 19
III 19 
IV 19
IV 18
I-IV 19
I-IV 18
IV 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,8106,6105,5128,9
B Rudarstvo142,2360,7155,8129,1
C Predelovalne dejavnosti101,8106,3105,4129,0
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo102,5104,8104,0121,1
  AE Energentizzzz
  AI Surovine102,3104,2103,9121,3
B Proizvodi za investicije102,7113,0109,6144,6
C Proizvodi za široko porabo100,7104,7104,5129,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo103,8105,2105,2119,9
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,6103,3104,2130,2
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2018 so začasni. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni najkasneje 9. avgusta 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.