Demografija podjetij, Slovenija, 2017

Pet let po ustanovitvi v 2012 poslovalo 48 % podjetij

Od podjetij, ki so na novo nastala v letu 2016, jih je v letu 2017 še poslovalo 85 %; od podjetij, ki so nastala v letu 2014, jih je po treh letih poslovalo 63,6 %, in od podjetij, ki so nastala v letu 2012, jih je po petih letih poslovalo 48,2 %.

  • 18.6.2019
  • |
  • končni podatki

V 2017 nastalo za 1,1 % manj novih podjetij kot v 2016
Med podjetji, ki po svoji dejavnosti spadajo v industrijo, gradbeništvo ali storitve (področja dejavnosti B–N in P–S po SKD 2008), je bilo v letu 2017 evidentiranih 18.430 novonastalih podjetij brez predhodnika, kar je za 1,1 % manj kot v prejšnjem letu. Z vidika dejavnosti je bilo ustanovljenih manj kot v prejšnjem letu predvsem podjetij, ki so se uvrščala v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 143 manj) in v druge dejavnosti (za 141 manj). Med vsemi podjetji, ki so poslovala v letu 2017, je bilo 10,9 % novonastalih podjetij.

Od podjetij, nastalih v 2017, jih je 84 % spadalo v storitvene dejavnosti, 8 % v dejavnost industrija in 8 % v dejavnost gradbeništvo. Med novonastalimi podjetji v storitvenih dejavnostih jih je največ spadalo v strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (4.060), v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (2.253) ter v dejavnost gostinstvo (1.934).

V letu 2017 nastala podjetja brez predhodnika so v tem letu zaposlovala 20.123 oseb, ki delajo, ali za 1,8 % manj, kot so jih zaposlovala tista, ki so nastala v letu 2016. Novonastala podjetja so zaposlovala povprečno 1 osebo, ki dela.

Leto po nastanku še poslovalo 85 % podjetij, pet let po nastanku pa manj kot polovica
Od podjetij, ki so na novo nastala v letu 2016, jih je v letu 2017 še poslovalo 85 %; od podjetij, ki so nastala v letu 2014, jih je po treh letih poslovalo 63,6 %, in od podjetij, ki so nastala v letu 2012, jih je po petih letih poslovalo 48,2 %.

Največ podjetij, ki so na novo nastala v 2012, je po petih letih še poslovalo v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (81,5 %), potem v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (62,6 %) in v predelovalnih dejavnostih (57,5 %). Število oseb, ki delajo, se je v podjetjih po petih letih od ustanovitve povečalo za 76,6 % (z 8.651 v letu 2012 na 15.278 v letu 2017). 

Med podjetji, ki so v 2017 prenehala poslovati, prevladovala podjetja iz strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti
V letu 2017 je po začasnih podatkih prenehalo poslovati 10.045 podjetij brez naslednika. Podjetja, ki so prenehala poslovati, so zaposlovala povprečno 1 osebo, ki dela. 47,8 % podjetij, ki so prenehala poslovati, je spadalo v naslednja tri področja dejavnosti: strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, v dejavnost gostinstvo in v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Podrobnejši podatki o demografiji podjetij za leto 2017 bodo objavljeni v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS 18. julija 2019.

Novonastala podjetja, Slovenija, 2017
Novonastala podjetja, Slovenija, 2017
Vir: SURS
Delež podjetij, ki so poslovala eno, tri ali pet let po nastanku, Slovenija
Delež podjetij, ki so poslovala eno, tri ali pet let po nastanku, Slovenija
Vir: SURS
Demografija podjetij, Slovenija
Novonastala podjetja brez
predhodnika
Podjetja, ki so prenehala
poslovati in so brez
naslednika1)
Novonastala podjetja brez
predhodnika
Podjetja, ki so prenehala
poslovati in so brez
naslednika1)
število% od vseh podjetij
201618.63116.54711,09,8
201718.43010.04510,95,9
1) Začasni podatki za leto 2017.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o podjetjih, ki so prenehala poslovati in so brez naslednika, za leto 2017 so začasni; končne bomo objavili predvidoma v juniju 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.