Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeks stroškov dela, Slovenija, 1. četrtletje 2019

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 1. četrtletju 2019 za 8,1 % višji kot pred enim letom

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2019 za 8,1 % višji kot v prvem četrtletju 2018.

  • 7.6.2019
  • |
  • začasni podatki

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro za 8,1 % višji kot pred enim letom
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2019 po začasnih podatkih povprečno za 8,1 % višji kot v prvem četrtletju 2018, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 8,9 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v prvem četrtletju 2019 glede na prvo četrtletje 2018 znižali v dejavnosti rudarstvo (za 2,3 %), najizraziteje zvišali pa v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 12,1 %) in v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 11,9 %).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v četrtem četrtletju 2018 za 2,8 % višji kot pred enim letom
Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 5. 6. 2019) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v četrtem četrtletju 2018 v vseh državah članicah EU višji kot v četrtem četrtletju 2017 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena) ); nižji so bili le na Malti (za 0,7 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 13,2 %) in v Latviji (za 11,9 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 2,8 %; v Sloveniji so bili višji za 1,2 %.

Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
Vir: SURS
Indeks stroškov dela, Slovenija
201720182019
indeks
(enako obdobje prejšnjega leta = 100)
I–III102,7104,8108,1
IV–VI105,3103,5
VII–IX106,9101,8
X–XII105,3101,1
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Indeksi stroškov dela so s podatki za 1. četrtletje 2019 prvič preračunani na bazno leto 2016. Zaradi zaokroževanja se podatki lahko nekoliko razlikujejo od že objavljenih podatkov za prejšnja četrtletja.
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji raziskovanja kot tudi izračunavanja dejansko opravljenih delovnih ur, predvidoma do konca leta 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.