Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, april 2019

Blagovna menjava s tujino v aprilu 2019 višja kot v istem mesecu 2018

Slovenija je v aprilu 2019 na obeh straneh blagovne menjave s tujino, pri izvozu in uvozu, izkazovala rast. Ker je bila rast uvoza večja od rasti izvoza, je ustvarila za 278,2 milijona EUR primanjkljaja. To je bil vrednostno najvišji mesečni primanjkljaj v zadnjih desetih letih.

  • 7.6.2019
  • |
  • začasni podatki

Izvoz in uvoz v aprilu 2019 višja kot v aprilu 2018

Slovenija je v aprilu 2019 izvozila za 2.809,1 milijona EUR blaga, uvozila pa za 3.087,3 milijona EUR blaga. Izvoz in uvoz v aprilu 2019 sta bila višja od aprilskih izvozov in uvozov v zadnjih desetih letih; izvoz v aprilu 2019 je bil od izvoza v aprilu 2018 višji za 12,9 %, uvoz pa za 28,4 %.

Primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino v aprilu 2019 je bil že peti aprilski primanjkljaj v zadnjih desetih letih in hkrati najvišji aprilski primanjkljaj v tem obdobju (znašal je 278,2 milijona EUR). Pokritost uvoza z izvozom je bila v aprilu 2019 91,0-odstotna.

Pri trgovanju z državami zunaj EU ustvarjen primanjkljaj, največji v zadnjih desetih letih

Tudi pri trgovanju z državami zunaj EU je Slovenija v aprilu 2019 izkazovala rast, pri čemer pa je bila rast uvoza veliko večja od rasti izvoza. V to skupino držav je namreč v aprilu 2019 izvozila za 657,5 milijona EUR blaga (ali za 21,7 % več kot v aprilu 2018), od tam pa ga je uvozila za 970,9 milijona EUR (ali za 129,0 % več kot v aprilu 2018). Pri trgovanju s to skupino držav je tako Slovenija v aprilu 2019 ustvarila primanjkljaj v vrednosti 313,4 milijona EUR. To je bil prvi aprilski primanjkljaj v zadnjih desetih letih, hkrati pa vrednostno najvišji mesečni primanjkljaj v navedenem obdobju. Med temi trgovinskimi partnericami je bila za Slovenijo v aprilu 2019 najpomembnejša Švica, in sicer tako pri izvozu kot tudi pri uvozu, najpomembnejši proizvodi pa so bili proizvodi iz skupine medicinski in farmacevtski proizvodi. Prav pri trgovanju s Švico je Slovenija v okviru omenjene skupine držav dosegla v aprilu 2019 glede na april 2018 tudi vrednostno največjo rast, in to prav z omenjeno skupino proizvodov.

Pri trgovanju z državami članicami EU je Slovenija tudi v aprilu 2019 tako kot v vseh mesecih tega leta doslej izkazovala rast. V te države je izvozila za 10,4 % več blaga kot v aprilu 2018, iz omenjenih držav pa je uvozila za 6,9 % več blaga kot v aprilu 2018. Izvoženo blago je bilo vredno 2.151,6 milijona EUR, uvoženo blago pa 2.116,4 milijona EUR (presežek v trgovanju z državami članicami EU je znašal 35,2 milijona EUR).

Slovenija je pri blagovni menjavi s tujino tudi v prvih štirih mesecih leta 2019 izkazovala primanjkljaj

Slovenija je v obdobju od januarja do aprila 2019 izvozila in uvozila več blaga kot v istem obdobju 2018. Izvoz je bil višji za 10,0 % in je znašal 11.040,7 milijona EUR, uvoz pa je bil višji za 13,9 % in je znašal 11.169,0 milijona EUR.

V prvih štirih mesecih leta 2019 skupaj je Slovenija ustvarila primanjkljaj v vrednosti 128,2 milijona EUR (pokritost uvoza z izvozom je bila 98,9-odstotna).

Trgovinska bilanca, Slovenija
Trgovinska bilanca, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
IV 2019I–IV 2019IV 2019
IV 2018
I–IV 2019
I–IV 2018
1.000 EURindeks
Izvoz2.809.11411.040.740112,9110,0
EU-282.151.5738.460.042110,4107,9
države nečlanice EU657.5422.580.699121,7117,5
Uvoz3.087.29311.168.954128,4113,9
EU-282.116.3618.212.371106,9105,0
države nečlanice EU970.9312.956.583229,0148,6
Trgovinska bilanca-278.179-128.213-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %91,098,9-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2019 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 14. junija 2019, za leto 2019 pa junija 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.