Odločitve tožilstev in sodišč v kazenskih zadevah, Slovenija, 2018

V 2018 obsojenih 6.098 polnoletnih, 226 mladoletnih in 31 pravnih oseb.

V letu 2018 je bila v Sloveniji pravnomočno obsojena 3,1 oseba na 1.000 prebivalcev. V jugovzhodni Sloveniji je bila ta stopnja najvišja (4,7), v goriški statistični regiji pa najnižja (1,7). 

  • 7. 6. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
  • V letu 2018 je bilo ovadenih 34.452 polnoletnih oseb (8 % manj kot v letu prej) in 1.517 mladoletnikov (3 % več kot v letu prej).
  • V letu 2018 je bilo obsojenih 6.098 polnoletnih oseb (2,5 % manj kot v letu prej),  226 mladoletnikov (16 % manj kot v letu prej) in 31 pravnih oseb (28 % manj kot v letu prej).
  • Polnoletni storilci kaznivih dejanj so najpogosteje obsojeni na zaporno kazen (v 90 %), ta pa jim je največkrat izrečena pogojno (v 75 %). 
  • Mladoletnim storilcem kaznivih dejanj je v približno polovici primerih (povprečno vsakemu drugemu) izrečen ukrep nadzorstvo organa socialnega varstva.
  • V letu 2018 je bila v Sloveniji pravnomočno obsojena 3,1 oseba na 1.000 prebivalcev. Ta podatek je bil v 11-občinah enak slovenskemu povprečju, v 52-ih občinah je bil višji, v 149-ih občinah pa nižji od tega povprečja. Največ obsojenih na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Škocjan (8,8), Kočevje (8,5) in Hajdina (6,4).  
  • Polnoletni storilci s poklicno in srednješolsko izobrazbo so najpogosteje obsojeni zoper tatvine, velike tatvine in ponarejanje listin, medtem ko so višje izobraženi (z najmanj višješolsko izobrazbo) najpogosteje obsojeni zoper goljufije in ponarejanje listin.
Obsojene polnoletne in mladoletne osebe, Slovenija
2016201720182018
2017
2018
2016
številoindeks
Polnoletniskupaj6.6876.2526.0989891
moški 5.6915.3925.3179991
ženske9968607819177
Mladoletniskupaj3192692268464
moški 2892412058560
ženske3028217560
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.