Strukturni podatki delovno aktivnega prebivalstva, Slovenija, 31. 12. 2018

Konec leta 2018 za 3,6 % več delovno aktivnih oseb kot konec leta 2017

Konec leta 2018 je bilo v Sloveniji približno 887.200 delovno aktivnih oseb. 9,3 % jih je imelo osnovnošolsko izobrazbo ali manj. Število delovno aktivnih se je izraziteje povečalo v zasebnem kot v javnem sektorju. Delovno aktivnih invalidov (brez kmetov) je bilo približno 34.300.

  • 4.6.2019
  • |
  • končni podatki
Delovno aktivnih oseb konec 2018 več kot konec 2017

Konec leta 2018 je bilo v Sloveniji približno 887.200 delovno aktivnih oseb, od tega je bilo 55 % delovno aktivnih moških (ali nekaj manj kot 487.800) in 45 % delovno aktivnih žensk (ali približno 399.400). V primerjavi s koncem leta 2017 se je število delovno aktivnih oseb zvišalo za 3,6 % (število delovno aktivnih moških za 4,3 %, število delovno aktivnih žensk za 2,8 %). 

Nekaj več kot tretjina delovno aktivnih oseb z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo

Izobrazbena sestava delovno aktivnih oseb je bila konec leta 2018 taka: 9,3 % delovno aktivnih oseb je imelo osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 56,1 % jih je imelo srednješolsko, 34,6 % pa višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. 

Delež delovno aktivnih oseb z osnovnošolsko izobrazbo ali manj se je od konca leta 2017 znižal za 0,2 odstotne točke, delež delovno aktivnih s srednješolsko izobrazbo je ostal enak, delež delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo pa se je zvišal za 0,2 odstotne točke. In še primerjava s stanjem konec leta 2013: delež delovno aktivnih oseb z osnovnošolsko izobrazbo se je v petih letih znižal za 2,9 odstotne točke, delež tistih s srednješolsko izobrazbo se je znižal za 1,1 odstotne točke, delež delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo pa se je zvišal za 4,0 odstotne točke.  

Konec leta 2018 je imelo največ delovno aktivnih oseb srednješolsko izobrazbo: 64,0 % delovno aktivnih moških in 46,5 % delovno aktivnih žensk. Višje- ali visokošolsko izobrazbo je imelo 25,7 % delovno aktivnih moških (ali približno 125.600) in 45,3 % delovno aktivnih žensk (ali 181.000).
V zadnjih petih letih se je število delovno aktivnih oseb v zasebnem sektorju povečalo za 15,2 %

Z vidika institucionalnih sektorjev se je število delovno aktivnih oseb v primerjavi s koncem leta 2017 izraziteje povečalo v zasebnem (4,5 %) kot v javnem sektorju (za 1,4 %). V primerjavi z istim obdobjem pred petimi leti se je število delovno aktivnih oseb v javnem sektorju povečalo za 4,5 %, v zasebnem sektorju pa za 15,2 %.  

V 2018 se je v primerjavi s koncem 2017 v zasebnem sektorju opazno povečalo število delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo, za 5,1 %; število delovno aktivnih moških s tako izobrazbo se je povečalo za 4,5 %, število žensk pa za 5,7 %. Podobno je bilo tudi v javnem sektorju: konec leta 2018 je bilo med delovno aktivnimi moškimi v tem sektorju takih z višje- ali visokošolsko izobrazbo približno 41.500 (ali za 2,1 % več kot pred enim letom), med delovno aktivnimi ženskami pa nekaj več kot 94.100 (ali 3,3 % več kot konec leta 2017).

Delež delovno aktivnih oseb z osnovnošolsko izobrazbo ali manj v javnem sektorju upada, v zasebnem sektorju pa je v zadnjem letu narasel. Od delovno aktivnih oseb v zasebnem sektorju je konec leta 2018 imelo tako izobrazbo približno 45.900 moških ali 3,9 % več kot konec leta 2017 in približno 25.400 žensk ali 0,8 % več kot konec prejšnjega leta. 

Med delovno aktivnimi v javnem sektorju je moških z osnovnošolsko izobrazbo ali manj bistveno manj kot žensk s tako stopnjo izobrazbe; konec leta 2018 je bilo moških približno 4.000 ali za 4,2 % manj kot konec leta 2017, žensk pa približno 7.300 ali za 2,9 % manj kot pred enim letom.

Med delovno aktivnimi največ invalidov v osrednjeslovenski, savinjski in podravski statistični regiji


Delovno aktivnih invalidov (brez kmetov) je bilo v Sloveniji konec leta 2018 približno 34.300 (kar je za 3,2 % več kot pred enim letom); od tega je bilo moških nekaj manj kot 17.000, žensk pa je bilo približno 17.400. V primerjavi s koncem leta 2017 se je število delovno aktivnih invalidnih žensk povečalo izraziteje kot delovno aktivnih invalidnih moških (prvih za 4,0 %, drugih za 2,4 %). 

Konec leta 2018 je bilo največ delovno aktivnih invalidov (brez kmetov) v osrednjeslovenski statistični regiji (nekaj manj kot 10.100); sledili sta savinjska (približno 5.800) in  podravska statistična regija (približno 5.200). 

Skupno število delovno aktivnih invalidov (brez kmetov) se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo v vseh statističnih regijah delovnega mesta, razen v obalno-kraški, kjer se je zmanjšalo za 0,3 %. Podrobnejše podatke in več podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu (po starosti, izobrazbi, invalidih, dejavnostih in poklicih) za december 2018 objavljamo še v podatkovni bazi SiStat.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.