Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Strukturni podatki delovno aktivnega prebivalstva, Slovenija, 31. 12. 2018

Konec leta 2018 za 3,6 % več delovno aktivnih oseb kot konec leta 2017

Konec leta 2018 je bilo v Sloveniji približno 887.200 delovno aktivnih oseb. 9,3 % jih je imelo osnovnošolsko izobrazbo ali manj. Število delovno aktivnih se je izraziteje povečalo v zasebnem kot v javnem sektorju. Delovno aktivnih invalidov (brez kmetov) je bilo približno 34.300.

  • 4.6.2019
  • |
  • končni podatki
Delovno aktivnih oseb konec 2018 več kot konec 2017

Konec leta 2018 je bilo v Sloveniji približno 887.200 delovno aktivnih oseb, od tega je bilo 55 % delovno aktivnih moških (ali nekaj manj kot 487.800) in 45 % delovno aktivnih žensk (ali približno 399.400). V primerjavi s koncem leta 2017 se je število delovno aktivnih oseb zvišalo za 3,6 % (število delovno aktivnih moških za 4,3 %, število delovno aktivnih žensk za 2,8 %). 

Nekaj več kot tretjina delovno aktivnih oseb z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo

Izobrazbena sestava delovno aktivnih oseb je bila konec leta 2018 taka: 9,3 % delovno aktivnih oseb je imelo osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 56,1 % jih je imelo srednješolsko, 34,6 % pa višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. 

Delež delovno aktivnih oseb z osnovnošolsko izobrazbo ali manj se je od konca leta 2017 znižal za 0,2 odstotne točke, delež delovno aktivnih s srednješolsko izobrazbo je ostal enak, delež delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo pa se je zvišal za 0,2 odstotne točke. In še primerjava s stanjem konec leta 2013: delež delovno aktivnih oseb z osnovnošolsko izobrazbo se je v petih letih znižal za 2,9 odstotne točke, delež tistih s srednješolsko izobrazbo se je znižal za 1,1 odstotne točke, delež delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo pa se je zvišal za 4,0 odstotne točke.  

Konec leta 2018 je imelo največ delovno aktivnih oseb srednješolsko izobrazbo: 64,0 % delovno aktivnih moških in 46,5 % delovno aktivnih žensk. Višje- ali visokošolsko izobrazbo je imelo 25,7 % delovno aktivnih moških (ali približno 125.600) in 45,3 % delovno aktivnih žensk (ali 181.000).
V zadnjih petih letih se je število delovno aktivnih oseb v zasebnem sektorju povečalo za 15,2 %

Z vidika institucionalnih sektorjev se je število delovno aktivnih oseb v primerjavi s koncem leta 2017 izraziteje povečalo v zasebnem (4,5 %) kot v javnem sektorju (za 1,4 %). V primerjavi z istim obdobjem pred petimi leti se je število delovno aktivnih oseb v javnem sektorju povečalo za 4,5 %, v zasebnem sektorju pa za 15,2 %.  

V 2018 se je v primerjavi s koncem 2017 v zasebnem sektorju opazno povečalo število delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo, za 5,1 %; število delovno aktivnih moških s tako izobrazbo se je povečalo za 4,5 %, število žensk pa za 5,7 %. Podobno je bilo tudi v javnem sektorju: konec leta 2018 je bilo med delovno aktivnimi moškimi v tem sektorju takih z višje- ali visokošolsko izobrazbo približno 41.500 (ali za 2,1 % več kot pred enim letom), med delovno aktivnimi ženskami pa nekaj več kot 94.100 (ali 3,3 % več kot konec leta 2017).

Delež delovno aktivnih oseb z osnovnošolsko izobrazbo ali manj v javnem sektorju upada, v zasebnem sektorju pa je v zadnjem letu narasel. Od delovno aktivnih oseb v zasebnem sektorju je konec leta 2018 imelo tako izobrazbo približno 45.900 moških ali 3,9 % več kot konec leta 2017 in približno 25.400 žensk ali 0,8 % več kot konec prejšnjega leta. 

Med delovno aktivnimi v javnem sektorju je moških z osnovnošolsko izobrazbo ali manj bistveno manj kot žensk s tako stopnjo izobrazbe; konec leta 2018 je bilo moških približno 4.000 ali za 4,2 % manj kot konec leta 2017, žensk pa približno 7.300 ali za 2,9 % manj kot pred enim letom.

Med delovno aktivnimi največ invalidov v osrednjeslovenski, savinjski in podravski statistični regiji


Delovno aktivnih invalidov (brez kmetov) je bilo v Sloveniji konec leta 2018 približno 34.300 (kar je za 3,2 % več kot pred enim letom); od tega je bilo moških nekaj manj kot 17.000, žensk pa je bilo približno 17.400. V primerjavi s koncem leta 2017 se je število delovno aktivnih invalidnih žensk povečalo izraziteje kot delovno aktivnih invalidnih moških (prvih za 4,0 %, drugih za 2,4 %). 

Konec leta 2018 je bilo največ delovno aktivnih invalidov (brez kmetov) v osrednjeslovenski statistični regiji (nekaj manj kot 10.100); sledili sta savinjska (približno 5.800) in  podravska statistična regija (približno 5.200). 

Skupno število delovno aktivnih invalidov (brez kmetov) se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo v vseh statističnih regijah delovnega mesta, razen v obalno-kraški, kjer se je zmanjšalo za 0,3 %. Podrobnejše podatke in več podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu (po starosti, izobrazbi, invalidih, dejavnostih in poklicih) za december 2018 objavljamo še v podatkovni bazi SiStat.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.