Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, april 2019

V aprilu več kot milijon prenočitev turistov

Aprila 2019 so v turističnih nastanitvenih obratih našteli skoraj 456.000 prihodov turistov in skoraj 1,1 milijona turističnih prenočitev; prenočitev je bilo za 10 % več, prihodov pa za 12 % več kot v aprilu 2018. Tuji turisti so opravili 75 % vseh turističnih prenočitev.

  • 31. 5. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V aprilu več tujih a manj domačih turistov
V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v aprilu 2019 zabeleženih skoraj 456.000 prihodov turistov in skoraj 1,1 milijona turističnih prenočitev. Domači turisti so v aprilu opravili manj prihodov in prenočitev kot v aprilu 2018, medtem ko so jih tuji turisti opravili več.

Prihodov domačih turistov je bilo v aprilu 2019 skoraj 102.000 ali 14 % manj, njihovih prenočitev pa več kot 264.000 ali 13 % manj kot v aprilu 2018. Prihodov tujih turistov je bilo več kot 354.000 ali 22 % več kot v aprilu 2018, njihovih prenočitev pa skoraj 805.000 ali 21 % več kot v istem mesecu prejšnjega leta. Tuji turist so opravili več kot 75 % vseh turističnih prenočitev.

Zopet največ italjanskih turistov
Ključni turistični trgi, od koder so bili turisti, ki so v aprilu 2019 ustvarili v Sloveniji največ turističnih prenočitev, so bili: Italija (18 % ali več kot 149.000 prenočitev), Avstrija (12 %), Nemčija (11 %), Srbija (4 %) in Hrvaška (4 %).

Število opravljenih prenočitev se je v aprilu 2019 glede na april 2018 povečalo na vseh ključnih trgih. Najbolj se je povečalo število prenočitev turistov iz Nemčije (za 48 %), nato prenočitev turistov iz Italije (za 32 %), iz Avstrije (za 12 %), iz Hrvaške (za 9 %) in Srbije (za 6%).

Obmorske občine na drugem mestu
Z vidika vrst turističnih občin je bilo v aprilu 2019 ustvarjenih največ prenočitev turistov v zdraviliških občinah (25 % ali več kot 265.000), sledile so obmorske občine (22 %), gorske občine (19 %) in občina Ljubljana (17 %).

Glede na prejšnje leto se je število prenočitev v aprilu 2019 povečalo v vseh vrstah turističnih občin. Najbolj se je povečalo v občini Ljubljani (za 18 %), nato v obmorskih občinah (za 16 %), v gorskih občinah (za 12 %) in tudi v zdraviliških občinah (za 4 %).

Do konca aprila že več kot milijon prihodov turistov
V prvih štirih mesecih leta 2019 so turisti v Sloveniji opravili skoraj 1,4 milijona prihodov in več kot 3,5 milijona prenočitev, kar pomeni  6  % več prihodov in 5 % več prenočitev kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Glede turističnih občin so turisti do konca aprila opravili več kot milijon prenočitev v zdraviliških občinah (3 % več kot v istem obdobju lani. Največ, skoraj 2,2 milijona prenočitev so turisti do konca aprila opravili v hotelih in podobnih obratih, kar je približno enako številu prenočitev v istem obdobju lani.

Več podatkov v podatkovni bazi SI-STAT
Podrobnejši začasni mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

Turistični promet, Slovenija - začasni podatki
Turistični promet, Slovenija - začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, april 2019 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
IV 2019I–IV 2019IV 2019
IV 2018
I–IV 2019
I–IV 2018
IV 2019I–IV 2019IV 2019
IV 2018
I–IV 2019
I–IV 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj455.9821.377.336111,5105,81.069.1603.510.943110,1105,2
Domači101.854462.93985,7101,5264.2691.283.29586,7100,2
Tuji354.128914.397122,1108,1804.8912.227.648120,8108,2
  od tega
iz Italije73.186177.487134,7104,8149.166373.382131,9106,5
iz Avstrije34.05393.669106,7105,393.679242.587112,3105,1
iz Nemčije32.19457.248144,1113,889.259158.988148,2115,4
iz Srbije 16.53553.470112,3105,934.994141.651106,4102,3
iz Hrvaške15.61595.337109,5105,332.162241.066109,0104,9
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in skupinah nastanitvenih obratov, april 2019 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
IV 2019I–IV 2019IV 2019
IV 2018
I–IV 2019
I–IV 2018
IV 2019I–IV 2019IV 2019
IV 2018
I–IV 2019
I–IV 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj455.9821.377.336111,5105,81.069.1603.510.943110,1105,2
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine79.850321.063101,4103,5265.1041.024.656103,9103,0
  Gorske občine103.645339.629114,7103,9207.805896.138112,2106,1
  Obmorske občine82.905197.353108,4106,4231.090536.866115,6107,2
  Ljubljana96.009247.412125,4113,5184.676490.473118,0110,6
  Mestne občine39.302127.343102,299,483.629287.047102,099,3
Druge občine54.271144.536112,7108,196.856275.763104,7103,5
Skupine nastanitvenih obratov
  Hoteli in podobni obrati291.230907.793110,6103,2656.0242.185.020108,8100,4
  Kampi31.55964.870111,8139,982.486171.348108,6129,1
  Drugi nastanitveni obrati133.193404.673113,6107,6330.6501.154.575113,1112,2
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.