Cene energentov, Slovenija, 1. četrtletje 2019

Cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v prvem četrtletju 2019 glede na prejšnje četrtletje nespremenjene

Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je bila v Sloveniji v prvem četrtletju 2019 za 2 % nižja kot v četrtem četrtletju 2018. Povprečne cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce se v tem obdobju niso spremenile.

  • 5.6.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je v Sloveniji v prvem četrtletju 2019 znašala 0,15 EUR/kWh, to je 2 % manj kot v četrtem četrtletju 2018. Povprečna cena električne energije za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost je v prvem četrtletju 2019 znašala 0,08 EUR/kWh, to je 3 % več kot v četrtem četrtletju 2018.

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce se v prvem četrtletju 2019 glede na četrto četrtletje 2018 ni spremenila in je znašala 0,06 EUR/kWh. Povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost pa je bila v prvem četrtletju 2019 za 3 % višja kot v četrtem četrtletju 2018; znašala je 0,03 EUR/kWh.

Cene električne energije, Slovenija
Cene električne energije, Slovenija
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo.
Cene zemeljskega plina, Slovenija
Cene zemeljskega plina, Slovenija
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki za 1. četrtletje 2019 bodo postali končni najkasneje čez tri mesece.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.