Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Cene energentov, Slovenija, 1. četrtletje 2019

Cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v prvem četrtletju 2019 glede na prejšnje četrtletje nespremenjene

Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je bila v Sloveniji v prvem četrtletju 2019 za 2 % nižja kot v četrtem četrtletju 2018. Povprečne cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce se v tem obdobju niso spremenile.

  • 5.6.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je v Sloveniji v prvem četrtletju 2019 znašala 0,15 EUR/kWh, to je 2 % manj kot v četrtem četrtletju 2018. Povprečna cena električne energije za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost je v prvem četrtletju 2019 znašala 0,08 EUR/kWh, to je 3 % več kot v četrtem četrtletju 2018.

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce se v prvem četrtletju 2019 glede na četrto četrtletje 2018 ni spremenila in je znašala 0,06 EUR/kWh. Povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost pa je bila v prvem četrtletju 2019 za 3 % višja kot v četrtem četrtletju 2018; znašala je 0,03 EUR/kWh.

Cene električne energije, Slovenija
Cene električne energije, Slovenija
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo.
Cene zemeljskega plina, Slovenija
Cene zemeljskega plina, Slovenija
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki za 1. četrtletje 2019 bodo postali končni najkasneje čez tri mesece.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.