Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 1. četrtletje 2019

Povprečna mesečna bruto plača nominalno za 1,3 % višja od plače za 4. četrtletje 2018

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah je za 1. četrtletje 2019 znašala 1.008,45 EUR. Bila je višja od plače za prejšnje četrtletje in od plače za isto četrtletje 2018.

  • 5.6.2019
  • |
  • končni podatki

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah nominalno in realno višja
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 1. četrtletje 2019 je znašala 1.008,45 EUR; v primerjavi s plačo za 4. četrtletje 2018 je bila višja, nominalno za 1,3 %, realno pa za 2,0 %. V neto znesku je znašala 701,19 EUR in je bila nominalno za 1,1 %, realno pa za 1,8 % višja od povprečne mesečne neto plače za 4. četrtletje 2018.

Tudi glede na plačo za 1. četrtletje 2018 je bila povprečna mesečna neto plača za 1. četrtletje 2019 višja, in sicer nominalno za 3,5 %, realno pa za 2,1 %.

Povprečna mesečna plača (zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah) najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo
Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 1. četrtletje 2019 je bila najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (znašala je 888,92 EUR). Podobno povprečno mesečno neto plačo so imeli tudi zaposleni v dejavnosti rudarstvo (888,24 EUR).

Glede na plačo za 4. četrtletje 2018 se je povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 1. četrtletje 2019 najbolj zvišala v drugih dejavnostih (za 2,3 %), najbolj znižala pa v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 2,9 %).

Stopnje rasti povprečne mesečne neto plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne mesečne neto plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija
Ø I–III 2019Ø I–III 2019
Ø X–XII 2018
Ø I–III 2019
Ø I–III 2018
EURnominalni indeksrealni indeksnominalni indeksrealni indeks
Bruto1.008,45101,3102,0104,2102,8
Neto701,19101,1101,8103,5102,1
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
EURindeksEURindeks
I 20191.015,23102,3104,2705,90102,0103,6
II 20191.012,8799,8105,5704,5799,8104,7
III 2019997,5298,5103,1693,3098,4102,3
Vir: SURS
Realni indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
indeks
I 2019103,4103,1103,1102,5
II 201999,0104,299,0103,5
III 201997,8101,597,7100,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.