Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija, 2018

18. avgust – dan v 2018 z največ porokami

V 2018 je bilo sklenjenih 7.256 zakonskih zvez, razvezanih pa je bilo v tem letu 2.347 zakonskih zvez. Število sklenitev zakonskih zvez je bilo glede na 2017 višje za 12 %, število razvez pa nižje za 1,7 %. V tem letu je bilo sklenjenih tudi 50 partnerskih zvez.

  • 6.6.2019
  • |
  • končni podatki

Osnovni podatki o sklenitvah zakonskih zvez

V letu 2018 je bilo sklenjenih 7.256 zakonskih zvez ali 775 (12,0 %) več kot v letu 2017. Število sklenitev zakonske zveze na 1.000 prebivalcev (stopnja poročnosti) je bilo 3,5.  

Največ parov se poroči na soboto, poročajo pa se tudi na vse druge dneve v tednu. V letu 2018 se jih je na soboto poročilo 66,8 %, na sredo 16,8 % in 16,4 % na preostale dneve v tednu. Za veliko število parov, ki so se poročili v letu 2018, je bil najsrečnejši dan 18. avgust. V tem letu je namreč na ta dan sklenilo zakonsko zvezo največ parov (276).

Mesec v letu 2018 z največ porokami pa je bil junij. V juniju 2018 je sklenilo zakonsko zvezo več kot 1.100 parov. Več kot 1.000 parov se je poročilo še v maju, avgustu in septembru.

Ženini so bili v letu 2018 (ob sklenitvi zakonske zveze) stari povprečno 36,6 leta in povprečno skoraj tri leta starejši od nevest; te so bile stare povprečno 33,9 leta.

V 2018 sklenjena zakonska zveza je bila za 6.394 (88,1 %) ženinov in 6.439 (88,7 %) nevest prva zakonska zveza. Pri 5.963 parih (82,2 %) je bila to za oba novoporočenca prva zakonska zveza. Ženini, ki so se poročali prvič, so bili stari povprečno 32,6 leta; neveste, ki so se poročale prvič, pa so bile od povprečno dve leti mlajše (30,5 leta).

Večina zakonskih zvez se sklene med državljani Republike Slovenije. Pri 5.929 porokah (ali 81,7 % porok) sta bila oba, ženin in nevesta, državljana Republike Slovenije. Pri 596 porokah (ali 8,2 % porok) je bil ženin državljan Republike Slovenije, nevesta pa državljanka kake druge države, največkrat Bosne in Hercegovine. Pri 563 porokah (ali 7,8 % porok) pa je nevesta, državljanka Republike Slovenije, sklenila zakonsko zvezo z ženinom, ki je bil državljan druge države; tudi med temi so bili najštevilnejši državljani Bosne in Hercegovine. Pri 168 sklenitvah zakonskih zvez (2,3 %) sta bila oba, ženin in nevesta, prebivalca s tujim državljanstvom.


50 sklenitev partnerskih zvez

V letu 2018 je bilo v Sloveniji sklenjenih 27 moških in 23 ženskih partnerskih zvez.


Osnovni podatki o razvezah zakonskih zvez

Razvez zakonskih zvez je v letu 2018 bilo 2.347 ali 40 (1,7 %) manj kot v letu 2017. Povprečna starost razvezanih mož je bila 46,8 leta, povprečna starost razvezanih žena pa 43,8 leta. Zakonske zveze teh oseb so do razveze trajale povprečno 14,2 leta. 44 zakonskih zvez se je razvezalo že v prvem letu zakona.

V 1.185 razvezanih zakonskih zvezah (ali 50,5 %) od tistih, ki so se razvezale v letu 2018, ni bilo mladoletnih vzdrževanih otrok; v preostalih 1.162 (ali 49,5 %) razvezanih zakonskih zvezah pa je bilo ob razvezi skupaj 1.871 vzdrževanih mladoletnih otrok. Večina teh otrok, 69,4 %, je bila ob razvezi dodeljena materam; očetom je bilo dodeljenih 6,1 %, obema staršema pa 21,2 % otrok.

Osebe, ki se razvežejo, so večinoma državljani Republike Slovenije. V letu 2018 sta bila pri 1.931 razvezah (82,3 %) oba razvezana zakonca državljana Republike Slovenije. Pri 161 razvezah (ali 6,9 %) je bil razvezani mož državljan Republike Slovenije, razvezana žena pa državljanka kake druge države. Pri 217 razvezah (ali 9,2 %) je bila razvezana žena državljanka Republike Slovenije, razvezani mož pa državljan druge države. Pri 38 razvezah (ali 1,6 %) sta bila oba razvezana zakonca prebivalca s tujim državljanstvom.


Še nekaj zanimivosti

  • V letu 2018 je zakonsko zvezo sklenilo povprečno 20 parov na dan, razvezalo pa se je povprečno 6 parov na dan.
  • Mesec, v katerem je bilo v letu 2018 sklenjenih najmanj zakonskih zvez, je bil februar (235).
  • 99 ženinov in 105 nevest je sklenilo zakonsko zvezo na svoj rojstni dan.
  • Dvanajst parov se je razvezalo po 50 ali več letih zakona.

Podatki o sklenitvah zakonskih zvez in razvezah zakonskih zvez po občinah so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Sklenitve zakonskih zvez na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2018
Sklenitve zakonskih zvez na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2018
Vir: SURS, GURS
Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija
20172018
Sklenitve zakonskih zvez6.4817.256
  na 1.000 prebivalcev3,13,5
Povprečna starost
  ženina35,336,6
  neveste32,733,9
Povprečna starost ob sklenitvi prve zakonske zveze
  ženina32,232,6
  neveste30,130,5
Sklenitve partnerskih zvez1)5050
  med moškima2427
  med ženskama2623
Razveze zakonskih zvez2.3872.347
  na 1.000 prebivalcev1,21,1
  na 1.000 sklenitev zakonskih zvez368,3323,5
Vir: SURS
1) Do leta 2016 se podatki nanašajo na registrirane istospolne partnerske skupnosti, od leta 2017 dalje pa na sklenitve partnerskih zvez.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.