Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 2018

Prebivalci Slovenije opravili v 2018 več kot 4,5 milijona zasebnih potovanj

V 2018 so se prebivalci Slovenije odpravili na več kot 4,5 milijona zasebnih potovanj, to je 7 % več kot v letu 2017. Več kot polovica teh potovanj je bilo opravljenih v tujini. Največkrat obiskana država na zasebnih potovanjih v tujino je bila Hrvaška.

  • 5. 6. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na zasebnem potovanju sedem prebivalcev Slovenije od desetih
V letu 2018 se je vsaj enega zasebnega potovanja udeležilo okoli 1.222.000 ali 69 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, kar je za 3 odstotne točke več kot v letu 2017. Vseh zasebnih potovanj je bilo okoli 4.575.000, kar je za 7 % več, kot jih je bilo v letu 2017.

Hrvaška – cilj šestih zasebnih potovanj v tujino od desetih
41 % vseh zasebnih potovanj je bilo opravljenih v Sloveniji, 59 % pa v tujini. Največkrat obiskana država na zasebnih potovanjih v tujino je bila Hrvaška (61 % vseh zasebnih potovanj v tujino), sledile so ji Italija (7 %), Avstrija (6 %) in Bosna in Hercegovina (5 %).

Turisti na zasebnih potovanjih porabili na dan povprečno 50 EUR
Zasebno potovanje je trajalo povprečno 4,5 prenočitve (v Sloveniji 2,7 prenočitve, v tujini 5,8 prenočitve). Povprečni dnevni izdatki so na takih potovanjih znašali okoli 50 EUR na turista (v Sloveniji 40 EUR, v tujini 53 EUR). Turist, ki je bival v hotelu ali podobnem objektu, je povprečno porabil največ denarja na dan (90 EUR; v Sloveniji 67 EUR, v tujini 100 EUR), najmanj pa turist, ki je bival v lastnem počitniškem bivališču (18 EUR; v Sloveniji 18 EUR, v tujini 19 EUR).

Štiri petine vseh poslovnih potovanj opravljenih v tujini
Prebivalci Slovenije, stari 15 ali več let, so se lani odpravili tudi na okoli 616.000 poslovnih (ali študijskih) potovanj. V Sloveniji je bilo opravljenih 20 % teh potovanj, v tujini pa 80 %. Poslovno potovanje je v povprečju trajalo 3,3 prenočitve (v Sloveniji 2,2 prenočitve, v tujini 3,6 prenočitve), povprečni dnevni izdatki na turista pa so na takih potovanjih znašali okoli 181 EUR (v Sloveniji 129 EUR, v tujini 189 EUR).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.