Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 1. četrtletje 2019

4,8-odstotna stopnja anketne brezposelnosti v 1. četrtletju 2019 za 1,1-odstotno točko nižja kot pred enim letom

1. četrtletje 2019: delovno aktivnih 14.000 več, brezposelnih 11.000 manj kot v 1. četrtletju 2018.

  • 30. 5. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Anketno brezposelnih v 1. četrtletju 2019 za 18,3 % manj kot pred enim letom
Brezposelnih oseb je bilo v 1. četrtletju 2019 približno 50.000, kar je za 18,3 % manj kot v 1. četrtletju 2018. Število brezposelnih moških se je znižalo za 20,9 %, število brezposelnih žensk pa za 15,9 %. Dolgotrajno brezposelnih oseb (brezposelni 12 mesecev ali več) je bilo 23.000, za 18,2 % manj kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Stopnja brezposelnosti 4,8-odstotna 
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 1. četrtletju 2019 za 1,1 odstotno točko nižja kot pred enim letom. Glede na 4. četrtletje 2018 pa je bila za 0,5 odstotne točke višja. Stopnja dolgotrajne brezposelnosti se je v primerjavi s 4. četrtletjem 2018 rahlo zvišala; bila je 2,3-odstotna. Glede na 1. četrtletje 2018 pa je bila za 0,5 odstotne točke nižja. 

Stopnja anketne brezposelnosti pri naših sosedah

Preverili smo Eurostatove podatke o stopnjah brezposelnosti v Sloveniji in v njenih sosedah v obdobju 2009–2018 in jih primerjali z evropskim povprečjem (EU-28). V zadnjih letih sta imeli višjo od tega povprečja Italija in Hrvaška, nižjo pa Madžarska in Avstrija ter rahlo nižjo tudi Slovenija. 6 % več zaposlenih za nedoločen čas kot pred enim letom
Delovno aktivnih oseb je bilo v 1. četrtletju 2019 približno 978.000 ali za 1,5 % več kot v istem obdobju 2018. Zaposlenih med delovno aktivnimi je bilo za 2,5 % več, samozaposlenih za 4,6 % več, pomagajočih družinskih članov pa za 38 % manj kot v 1. četrtletju 2018. Število pomagajočih družinskih članov je bilo najnižje v zadnjih desetih letih (19.000).

Število oseb, ki delajo prek študentskega servisa se je v 1. četrtletju 2019 v primerjavi z istim obdobjem 2018 zmanjšalo za 8,7 %.
Zaposlenih za nedoločen čas je bilo v 1. četrtletju 2019 približno 720.000, zaposlenih za določen čas pa 117.000. Delež prvih (za nedoločen čas) se je glede na isto obdobje prejšnjega leta povečal za 6 %, delež drugih (za določen čas) pa zmanjšal za 14,6 %.

Neaktivnih oseb je bilo v 1. četrtletju 2019 za 1,1 % več kot v 1. četrtletju 2018; bilo jih je 739.000.
Prebivalstvo po aktivnosti, Slovenija (število v 1.000)
I–III 2018I–III 2019
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
Prebivalci – skupaj2.0671.0271.0402.0811.0391.042
Aktivni1.0255474781.028556472
   Delovno aktivni964517446978533446
   …Zaposleni816422394837435402
   …Samozaposleni11781361228735
   …Pomagajoči družinski člani31141719118M
   Brezposelni613031502326
Neaktivni731320411739321418
Vir: SURS
Oznaka:
M - manj natančna ocena - previdna uporaba
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.