Prebivalstvo po naseljih, podrobni podatki, Slovenija, 1. januar 2019

2.080.908 prebivalcev Slovenije 1. januarja 2019 živelo v 5.978 naseljih, 57 naselij nenaseljenih

1. januarja 2019 je v Sloveniji živelo 2.080.908 prebivalcev v 5.978 naseljih; 57 naselij je bilo brez prebivalcev. Najgosteje naseljeno mestno naselje je bil Piran s skoraj 5.360 prebivalci na kvadratni kilometer.

  • 6. 6. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Naselja brez prebivalcev

1. januarja 2019 je bilo v Sloveniji 6.035 naselij, od tega jih je bilo 57 brez prebivalcev. Največ naselij brez prebivalcev je bilo v občini Kočevje (17). V letu 2018 je brez prebivalcev ostalo eno: Nova Gora v občini Dolenjske Toplice; 1. januarja 2018 je to naselje še imelo še enega prebivalca, na začetku leta 2019 pa nobenega več.


Najgosteje naseljeno mestno naselje

Najgosteje naseljeno mestno naselje v Sloveniji je bil Piran v istoimenski občini, kjer je na enem kvadratnem kilometru površine živelo povprečno skoraj 5.360 prebivalcev. Če bi hoteli tako gosto naseliti celotno Slovenijo, bi potrebovali blizu 109 milijonov prebivalcev.

Najredkeje naseljeno naselje v Sloveniji, če izvzamemo naselja brez prebivalcev, je bilo naselje Gotenica v občini Kočevje, kjer je na kvadratnem kilometru živelo povprečno manj kot 0,1 prebivalca (ali eden na skoraj 12 km2). Če bi bila vsa država poseljena tako redko, bi bilo v njej le nekaj več kot 1.700 prebivalcev.


Naselja brez otrok, naselja brez starejših

V osmih naseljih, ki so imela po najmanj 30 prebivalcev, ni bilo otrok, tj. prebivalcev, starih manj kot 15 let. Največji med takimi naselji sta bili Završje v občini Trbovlje in Logje v občini Kobarid: obe naselji sta imeli po 42 prebivalcev, od katerih nihče ni bil mlajši od 15 let.

V treh naseljih z najmanj 30 prebivalci ni bil nihče star 65 ali več let. Največje od teh treh naselij je bil Sovinek v občini Semič s 44 prebivalci, ki so bili vsi mlajši od 65 let.


Novosti v bazi SiStat

V podatkovni bazi SiStat objavljene časovne vrste podatkov o prebivalstvu Slovenije po naseljih smo dopolnili s podatki po stanju na 1. januar 2019.
Prebivalstvo po velikostnih razredih naselij, 1. januar 2019
NaseljaPrebivalstvo
število%število%
Velikostni razredi naselij po številu prebivalcev
Skupaj6.035100,02.080.908100,0
0570,900,0
1–2474312,310.0930,5
25–4987014,432.3451,6
50–991.26220,991.7154,4
100–1991.42423,6201.1179,7
200–4991.10118,2333.57416,0
500–9993515,8239.30611,5
1.000–4.9991903,1377.28318,1
5.000–9.999210,3146.5887,0
10.000–49.999140,2268.76512,9
50.000 +20,0380.12218,3
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.