Gospodarska klima, Slovenija, maj 2019

Gospodarsko razpoloženje se je v maju 2019 nekoliko izboljšalo

Gospodarska klima je bila maja 2019 na mesečni ravni za 1 odstotno točko višja, na letni pa za 4,5 odstotne točke nižja.

  • 24. 5. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni višje

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v maju 2019 (7,8 odstotne točke) za 1,0 odstotne točke višja kot v aprilu 2019 (6,8 odstotne točke). Kazalnik se je po nekaj mesecih padanja v maju nekoliko izboljšal.

Gospodarsko razpoloženje so na mesečni ravni zvišali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,0 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke) in med potrošniki (za 0,1 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil negativen (za 0,8 odstotne točke), medtem ko kazalnik zaupanja v gradbeništvu ni imel vpliva.


Gospodarsko razpoloženje na letni ravni slabše

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v maju 2019 za 4,5 odstotne točke nižja kot v maju 2018.

Na znižanje gospodarskega razpoloženja na letni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,1 odstotne točke). Sledili so kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,8 odstotne točke), med potrošniki (za 1,2 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,6 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno pa je bil na letni ravni pozitiven (za 1,2 odstotne točke).

Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–maj 2019
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–maj 2019
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, maj 2019
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, maj 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.