Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, april 2019

Cene industrijskih proizvodov aprila 2019 na mesečni ravni nespremenjene, na letni ravni višje za 1,2 %

Cene industrijskih proizvodov se v aprilu 2019 v primerjavi z marcem 2019 niso spremenile, v primerjavi z aprilom 2018 pa so se zvišale za 1,2 %.

  • 21.5.2019
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v aprilu 2019 enake kot v prejšnjem mesecu

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v aprilu 2019 v povprečju enake kot v marcu 2019. Cene omenjenih proizvodov za prodajo na domačem trgu so bile za 0,4 % višje, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih, pa za 0,3 % nižje kot v prejšnjem mesecu.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trgih držav zunaj evrskega območja, so bile v aprilu 2019 višje v povprečju za 0,2 %, cene tistih, ki so bili prodani na trgih držav v evrskem območju, pa so bile nižje za 0,5 %.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v aprilu 2019 glede na marec 2019 zvišale cene energentov (za 3,9 %), cene surovin se niso spremenile, medtem ko so se cene proizvodov za investicije znižale za 0,9 % ter cene proizvodov za široko porabo za 0,1 %.

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec izraziteje zvišale v dejavnosti proizvodnja koksa in naftnih derivatov (za 5,2 %), opazneje znižale pa v proizvodnji oblačil (za 1,8 %).

 

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v aprilu 2019 za 1,2 % višje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni (od aprila 2018 do aprila 2019) v povprečju zvišale za 1,2 %; zvišale so se tako cene proizvodov, prodanih na domačem trgu (za 2,0 %),  kot tudi cene proizvodov, prodanih na tujih trgih (za 0,3 %).

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju, in tudi cene tistih, ki so bili prodani na trgih držav zunaj tega območja, so se zvišale za 0,3 %.

V enem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 15,3 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji oblačil (za 2,9 %).

Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
IV 2019 
III 2019
IV 2019 
XII 2018
IV 2019
IV 2018
I–IV 2019
I–IV 2018
IV 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,0100,6101,2101,1103,62
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,099,9100,4100,7104,34
Energenti103,9110,3112,1107,9108,41
Proizvodi za investicije99,1100,5101,4102,0101,40
Proizvodi za široko porabo99,999,9100,1100,0102,96
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,4100,5101,7101,8103,55
C Predelovalne dejavnosti99,8100,0100,5100,7103,28
D Oskrba z električno energijo104,0113,3115,3110,5110,79
E Oskrba z vodo102,6109,0109,0103,8102,06
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
IV 2019 
III 2019
IV 2019 
XII 2018
IV 2019
IV 2018
I–IV 2019
I–IV 2018
IV 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,4101,6102,0101,6103,65
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu99,799,5100,3100,7103,59
  evrsko območje99,599,6100,3101,0102,80
  zunaj evrsko območje100,299,4100,3100,1105,33
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.