Registrirana cestna motorna vozila in prikolice, Slovenija, 2018

V 2018 je bilo Sloveniji registriranih 1.143.150 osebnih avtomobilov

V Sloveniji je bilo ob koncu leta 2018 registriranih okoli 1.569.000 cestnih vozil, od tega 1.519.000 motornih in 50.000 priklopnih vozil. 

  • 23. 5. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V 2018 registriranih 3 % več motornih vozil in 6 % več priklopnih vozil kot v 2017
Po podatkih iz Matičnega registra vozil in listin je bilo v Sloveniji ob koncu leta 2018 registriranih skoraj 1.569.000 cestnih vozil, kar je 3 % več, kot jih je bilo v letu 2017. Od tega je bilo motornih vozil skoraj 1.519.000, kar je prav tako za 3 % več kot v letu 2017, priklopnih vozil pa več kot 50.000 ali 6 % več kot v letu 2017. Osebnih avtomobilov med registriranimi motornimi vozili je bilo 1.143.150 (73 %) ali za 2 % več, kot jih je bilo v letu 2017.

4 % manj v Sloveniji prvič registriranih cestnih vozil
Več kot 146.000 cestnih vozil je bilo v letu 2018 prvič vpisanih v register vozil v Sloveniji, to je za 4 % manj kot v letu 2017. Od tega je bilo skoraj 108.000 osebnih avtomobilov ali za 6 % več kot v letu 2017. Prvič v Sloveniji registriranih tovornih motornih vozil je bilo v letu 2018 za 11 % več in prvič registriranih priklopnih vozil za 8 % več kot v letu 2017.

3 % več v Sloveniji prvič registriranih novih osebnih avtomobilov
Od vseh cestnih vozil, prvič registriranih v letu 2018 v Sloveniji, je bilo več kot 103.000 ali 71 % novih, tj. takih, ki pred tem niso bila registrirana v tujini. Število prvič registriranih novih cestnih vozil se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo v večji meri (za 9 %) kot število prvič v Sloveniji registriranih starih in novih cestnih vozil skupaj. Prvih registracij novih osebnih avtomobilov pa je bilo za 3 % kot v letu 2017.

Za tri četrtine več v Sloveniji prvič registriranih novih osebnih avtomobilov na električni pogon kot v 2017
50 % v letu 2018 registriranih osebnih avtomobilov je vozilo na bencin, 49 % pa na dizelsko gorivo.
Število »bencinarjev« se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo za 1 %, število »dizlov« pa povečalo za 5 %. Število osebnih avtomobilov na utekočinjeni naftni plin (UNP oz. LPG) in na kombinacije z navedenim gorivom se je povečalo za 2 %, število osebnih avtomobilov na stisnjeni zemeljski plin (SZP oz. CNG) ter na kombinacije z navedenim gorivom pa za 9 %. Število osebnih avtomobilov na hibridni pogon se je glede na leto 2017 povečalo za 52 % in je preseglo število 4.600. Število električnih osebnih avtomobilov se je povečalo za 68 % in je preseglo število 1.300.
Število prvih registracij novih osebnih avtomobilov na električni pogon se je povečalo za 75 %.

Povprečna starost registriranih osebnih avtomobilov najnižja v osrednjeslovenski statistični regiji
Osebni avtomobili, ki so bili v 2018 registrirani v Sloveniji, so bili stari povprečno 10,1 leta. Povprečno najstarejši so bili v goriški statistični regiji (11,5 leta), povprečno najmanj stari pa v osrednjeslovenski statistični regiji (9,4 leta). Tisti, ki so bili registrirani v občini Ljubljana, so bili stari povprečno 9,1 leta.

Stopnja motorizacije najnižja v zasavski statistični regiji
V letu 2018 je bilo v Sloveniji 549 registriranih osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev. Na ravni regij jih je bilo največ v goriški statistični regiji (614 na 1.000 prebivalcev), najmanj pa v zasavski statistični regiji (517 na 1.000 prebivalcev). V občini Ljubljana je bilo 513 registriranih osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev.


Podrobni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.
Registrirana cestna motorna in priklopna vozila, Slovenija
Registrirana cestna motorna in priklopna vozila, Slovenija
Vira: SURS, MZI
Registrirani osebni avtomobili, Slovenija
Registrirani osebni avtomobili, Slovenija
OA1 št. vozil na dan 31. 12.
OA2 št. vozil v uporabi fizičnih oseb na dan 31. 12.
OA3 št. prvih registracij
OA4 št. prvih registracij novih vozil
OA5 št. prvih registracij vozil v uporabi fizičnih oseb
OA6 št. prvih registracij novih vozil v uporabi fizičnih oseb
Vira: SURS, MZI
Registrirani tovornjaki in specialni tovornjaki po nosilnosti, Slovenija, 2018
Registrirani tovornjaki in specialni tovornjaki po nosilnosti, Slovenija, 2018
Vira: SURS, MZI
Registrirana cestna vozila in prve registracije cestnih vozil, Slovenija
Vsa vozila
stanje 31. 12.
Prve registracije
20182018
2017
20182018
2017
številoindeksšteviloindeks
Cestna vozila – skupaj1.568.896102,9146.38996,2
Motorna vozila1.518.695102,8140.91795,8
  kolesa z motorjem63.790104,95.47227,7
  motorna kolesa67.145104,45.171104,4
  osebni in specialni osebni avtomobili1.154.027102,3108.349105,9
   osebni avtomobili1.143.150102,3107.593106,2
   specialni osebni avtomobili10.877105,875673,2
  avtobusi2.834101,927695,8
  tovorna motorna vozila117.735106,817.974110,9
   tovornjaki85.247106,313.083111,5
   delovna motorna vozila7.357106,3463117,2
   vlačilci15.928111,23.392111,3
   specialni tovornjaki9.203104,21.036100,9
  traktorji113.164101,93.675102,7
Priklopna vozila50.201106,45.472107,8
  tovorna priklopna vozila36.011107,74.573107,9
   priklopniki24.113106,92.574108,7
   polpriklopniki11.898109,31.999106,9
  bivalni priklopniki6.183100,538390,8
  traktorski priklopniki8.007105,5516123,4
Vira: SURS, MZI
Stopnja motorizacije in povprečna starost registriranih osebnih avtomobilov po statističnih regijah, Slovenija, 2018
Stopnja motorizacijePovprečna starost
število avtomobilov na 1.000 prebivalcevleta
SLOVENIJA54910,1
Pomurska55510,0
Podravska53410,1
Koroška5479,7
Savinjska54710,4
Zasavska51710,1
Posavska57410,8
Jugovzhodna Slovenija56410,1
Osrednjeslovenska5309,4
Gorenjska5479,8
Primorsko-notranjska59611,0
Goriška61411,5
Obalno-kraška58510,5
Vira: SURS, MZI
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.