Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, marec 2019

Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v marcu 2019 za 4 % višja kot v marcu 2018

Vrednost v marcu 2019 odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila za 4 % višja kot v marcu 2018 in za več kot 14 % višja kot v februarju 2019.

  • 20.5.2019
  • |
  • začasni podatki

Vrednost odkupljenih industrijskih rastlin in krompirja precej višja kot v marcu 2018

Vrednost v marcu 2019 odkupljenih pridelkov v skupini poljedelstvo je bila za več kot 46 % višja kot v marcu 2018, v glavnem zaradi precej višje vrednosti odkupljenih industrijskih rastlin in tudi krompirja. Vrednost odkupljenih zelenjadnic je bila višja za malo manj kot 1 %. Vrednost odkupljenih žit je bila za skoraj 23 % nižja, ker je bila količina odkupljene koruze v zrnju precej manjša kot pred enim letom.

Vrednost odkupa v skupini sadjarstvo in vinogradništvo višja kot pred enim letom

Vrednost v marcu 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za 45 % višja kot pred enim letom. Vrednost odkupljenega sadja je bila občutno višja, ker je bila količina odkupljenega sadja večja kot v marcu 2018. Precej višja je bila tudi vrednost odkupljenih sadik. Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila nižja za skoraj 9 %.

Vrednost odkupljene živine nižja, vrednost odkupljene perutnine pa višja kot v marcu 2018

Skupna vrednost v marcu 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila skoraj enaka kot v marcu 2018. Vrednost odkupljene živine je bila za več kot 14 % nižja (manj kot leto prej je bilo odkupljenih bikov za zakol, nižja pa je bila tudi njihova povprečna odkupna cena), vrednost odkupljene perutnine pa je bila za več kot 15 % višja. Vrednost odkupljenega mleka je bila za skoraj 8 % višja (višja pa je bila zato, ker se je zvišala povprečna odkupna cena mleka; količina odkupljenega mleka je bila namreč manjša kot pred enim letom).
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
III 2019III 2019
II 2019 
III 2019
III 2018
1000 EUR1)indeks
Skupaj41.959114,3104,0
Poljedelstvo1.30194,5146,3
  žita30351,477,2
  industrijske in krmne rastline485307,01.281,3
  krompir22069,9130,7
  zelenjadnice2)29493,2100,8
Sadjarstvo in vinogradništvo3.770141,6145,0
  sadje798124,9832,2
  sadike3)1.143222,2229,0
  grozdje---
  alkoholne pijače1.829121,191,2
Živinoreja36.564112,899,6
  živina10.864112,185,8
  perutnina7.545114,7115,2
  jajca4)1.844100,384,0
  mleko15.909114,4107,7
  mlečni izdelki7120,880,2
  kože in volna360119,361,5
  med in izdelki iz medu3543,1124,7
Drugi pridelki5) 324120,6170,4
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.