Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, marec 2019

V strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih 12 % več delovno aktivnih oseb kot pred petimi leti

V marcu 2019 je bilo v Sloveniji približno 890.000 delovno aktivnih oseb ali za 0,6 % več kot v prejšnjem mesecu in za 3,1 % več kot v marcu 2018. Približno 56.300 delovno aktivnih oseb je delalo v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. 

  • 16.5.2019
  • |
  • končni podatki
Število delovno aktivnih oseb v marcu 2019 za 0,6 % višje kot v februarju 2019 

Konec marca 2019 je bilo v Sloveniji približno 890.000 delovno aktivnih oseb ali za 0,6 % več kot v prejšnjem mesecu in za 3,1 % (ali približno 26.800) več kot konec marca 2018. Število zaposlenih oseb se je zvišalo za 0,7 % (na nekaj več kot 797.300), število samozaposlenih oseb pa za 0,1 % (na nekaj več kot 92.700). 

Število delovno aktivnih moških se je glede na februar 2019 zvišalo za 0,8 % (na nekaj manj kot 489.800), število delovno aktivnih žensk pa za 0,3 % (na nekaj več kot 400.200). 

Glede na regije, v katerih imajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih oseb v marcu 2019 glede na februar 2019 zvišalo v vseh statističnih regijah. Najizraziteje se je zvišalo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer za nekaj več kot 1.500 ali za 0,5 % (na nekaj manj kot 309.500). 

Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb v marcu 2019 glede na februar 2019 zvišalo v vseh dvajsetih dejavnostih. Glede na marec 2018 pa se je v štirih dejavnostih znižalo, v šestnajstih pa zvišalo; med temi se je najbolj zvišalo v predelovalnih dejavnostih, za približno 7.400 (ali za 3,7 %) in v  dejavnosti gradbeništva (za približno 6.000 ali za 10,6 %).  

Število delovno aktivnih oseb v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih  se je v zadnjih petih letih povečalo za 12 % 

Konec marca 2019 je v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih  delalo približno 56.300 delovno aktivnih oseb. 53 % je bilo moških, 47 % pa žensk. 76 % je bilo zaposlenih, 24 % pa samozaposlenih. 94 % je bilo slovenskih državljanov, 6 % pa državljanov drugih držav.  

Glede na februar 2019 se je število delovno aktivnih oseb v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih v marcu 2019 povečalo za nekaj manj kot 200 ali za 0,3 %, glede na marec 2018 pa za nekaj več kot 1.800 ali za 3,4 %. V zadnjih petih letih se je povečalo za nekaj več kot 6.100 ali za 12,2 %.    27 % ali nekaj  manj kot 15.200 delovno aktivnih oseb v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih je delalo v dejavnosti arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje. 23 % ali približno 13.100 jih je delalo v dejavnosti uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje, 19 % ali približno 10.700 v pravnih in računovodskih dejavnostih, 14 % ali približno 7.800 pa v znanstveni raziskovalni in razvojni dejavnosti. Preostalih 17 % ali približno 9.500 delovno aktivnih oseb je delalo v preostalih treh strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. 

V štirih od sedmih strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti je delalo več moških, v treh pa več žensk. Te tri dejavnosti so pravne in računovodske dejavnosti, oglaševanje in raziskovanje trga ter druge strokovne in tehnične dejavnosti.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.