Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, marec 2019

V strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih 12 % več delovno aktivnih oseb kot pred petimi leti

V marcu 2019 je bilo v Sloveniji približno 890.000 delovno aktivnih oseb ali za 0,6 % več kot v prejšnjem mesecu in za 3,1 % več kot v marcu 2018. Približno 56.300 delovno aktivnih oseb je delalo v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. 

  • 16.5.2019
  • |
  • končni podatki
Število delovno aktivnih oseb v marcu 2019 za 0,6 % višje kot v februarju 2019 

Konec marca 2019 je bilo v Sloveniji približno 890.000 delovno aktivnih oseb ali za 0,6 % več kot v prejšnjem mesecu in za 3,1 % (ali približno 26.800) več kot konec marca 2018. Število zaposlenih oseb se je zvišalo za 0,7 % (na nekaj več kot 797.300), število samozaposlenih oseb pa za 0,1 % (na nekaj več kot 92.700). 

Število delovno aktivnih moških se je glede na februar 2019 zvišalo za 0,8 % (na nekaj manj kot 489.800), število delovno aktivnih žensk pa za 0,3 % (na nekaj več kot 400.200). 

Glede na regije, v katerih imajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih oseb v marcu 2019 glede na februar 2019 zvišalo v vseh statističnih regijah. Najizraziteje se je zvišalo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer za nekaj več kot 1.500 ali za 0,5 % (na nekaj manj kot 309.500). 

Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb v marcu 2019 glede na februar 2019 zvišalo v vseh dvajsetih dejavnostih. Glede na marec 2018 pa se je v štirih dejavnostih znižalo, v šestnajstih pa zvišalo; med temi se je najbolj zvišalo v predelovalnih dejavnostih, za približno 7.400 (ali za 3,7 %) in v  dejavnosti gradbeništva (za približno 6.000 ali za 10,6 %).  

Število delovno aktivnih oseb v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih  se je v zadnjih petih letih povečalo za 12 % 

Konec marca 2019 je v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih  delalo približno 56.300 delovno aktivnih oseb. 53 % je bilo moških, 47 % pa žensk. 76 % je bilo zaposlenih, 24 % pa samozaposlenih. 94 % je bilo slovenskih državljanov, 6 % pa državljanov drugih držav.  

Glede na februar 2019 se je število delovno aktivnih oseb v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih v marcu 2019 povečalo za nekaj manj kot 200 ali za 0,3 %, glede na marec 2018 pa za nekaj več kot 1.800 ali za 3,4 %. V zadnjih petih letih se je povečalo za nekaj več kot 6.100 ali za 12,2 %.    27 % ali nekaj  manj kot 15.200 delovno aktivnih oseb v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih je delalo v dejavnosti arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje. 23 % ali približno 13.100 jih je delalo v dejavnosti uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje, 19 % ali približno 10.700 v pravnih in računovodskih dejavnostih, 14 % ali približno 7.800 pa v znanstveni raziskovalni in razvojni dejavnosti. Preostalih 17 % ali približno 9.500 delovno aktivnih oseb je delalo v preostalih treh strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. 

V štirih od sedmih strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti je delalo več moških, v treh pa več žensk. Te tri dejavnosti so pravne in računovodske dejavnosti, oglaševanje in raziskovanje trga ter druge strokovne in tehnične dejavnosti.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.