Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, marec 2019

Vrednost opravljenih gradbenih del za 6,1 % nižja kot v februarju 2019 in za 28,2 % višja kot v marcu 2018

Vrednost v marcu 2019 opravljenih gradbenih del je bila za 6,1 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 28,2 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v marcu 2018.

  • 15.5.2019
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v marcu 2019 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v marcu 2019 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v februarju 2019, in sicer za 6,1 %. Vrednost opravljenih gradbenih del se je tako po zvišanjih v zadnjih dveh zaporednih mesecih v primerjavi s prejšnjim mesecem tokrat znižala. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila nižja za 13,3 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,5 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila v marcu 2019 nižja kot v prejšnjem mesecu tako zaradi nižje vrednosti del, opravljenih na stanovanjskih stavbah (za 35,7 %), kot tudi zaradi nižje vrednosti del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah (za 4,2 %).   

Vrednost v marcu 2019 opravljenih gradbenih del višja kot v marcu 2018
 

Vrednost v marcu 2019 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 28,2 %; višji kot v marcu 2018 sta bili tako vrednost del, opravljenih na stavbah (za 19,1 %), kot tudi vrednost del, opravljenih na gradbenih inženirskih objektih (za 32,4 %). Vrednost v marcu 2019 opravljenih gradbenih del na stavbah je bila glede na marec 2018 višja tako zaradi višje vrednosti del, opravljenih na stanovanjskih stavbah, kot tudi zaradi višje vrednosti del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah (vrednost prvih je bila višja za 12,9 %, vrednost drugih za 21,1 %). 

Vrednost v prvih treh mesecih leta 2019 opravljenih gradbenih del
višja kot v istem obdobju leta 2018 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih treh mesecih leta 2019, je bila za 22,8 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila višja za 18,1 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 24,0 %.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
III 2019
II 2019 
III 2019
III 2018
I–III 2019
I–III 2018
III 2019
 Ø 2015 
Gradbeništvo93,9128,2122,8129,1
  stavbe86,7119,1118,1172,4
  gradbeni inženirski objekti98,5132,4124,0114,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.