Transport, Slovenija, marec 2019

V pristaniškem prometu prepeljanih v marcu 2019 za 20 % več potnikov kot pred enim letom

V pristaniškem prometu je bilo v marcu 2019 prepeljanih za 20 % več potnikov kot pred enim letom.

  • 15.5.2019
  • |
  • končni podatki

Z avtobusi prepeljanih manj potnikov kot pred enim letom

Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so v marcu 2019 prepeljali nekaj več kot 2,8 milijona potnikov (za 6 % manj kot v marcu 2018). Pri tem so  opravili 55,8 milijona potniških kilometrov, kar je za 2 % manj kot v marcu 2018. 

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v marcu 2019 prepeljali 5,8 milijona potnikov ali za 11 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta.

V letališkem prometu več potnikov kot pred enim letom

V marcu  2019 je z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 133.400 potnikov, kar je za 3 % več kot v marcu 2018.

Letala največjega slovenskega letalskega prevoznika so v marcu 2019 prepeljala okoli 81.100 potnikov ali 8 % manj kot v marcu 2018  in opravila 51,6 milijona potniških kilometrov ali 35 % manj kot v  marcu 2018.

V pristaniškem prometu pretovorjenega manj blaga kot pred enim letom 

V Pristanišču Koper je bilo v marcu 2019 pretovorjenih 1,9 milijona ton blaga ali za 1 % manj kot v marcu 2018. 

Med v Sloveniji prvič registriranimi osebnimi avtomobili nekaj manj kot 7.300 novih 

V marcu 2019 je bilo prvič v Sloveniji registriranih nekaj več kot 10.500 osebnih avtomobilov, od tega je bilo skoraj 7.300 novih.

 Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT. 

 

Pristaniški blagovni promet po vrstah tovora, Slovenija, marec 2019
Pristaniški blagovni promet po vrstah tovora, Slovenija, marec 2019
Vira: SURS, URSP
Izbrani podatki transporta, Slovenija
III 2019I–III 2019III 2019
III 2018 
I–III 2019
I–III 2018
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)2.8467.93094,495,3
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)55,8151,698,197,6
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)5.80616.21788,893,1
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)1.8495.190114,6109,7
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)8302.319118,0111,2
Prvič registrirana cestna motorna vozila14.04337.166100,3104,5
Prvič registrirani osebni avtomobili10.50828.70295,099,8
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)939982119,994,3
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.9195.81999,297,3
Zračni transport
Potniki v zračnem prevozu (1.000)81,1212,492,193,1
Potniški km v zračnem prevozu (mio.)51,6160,664,676,6
Promet potnikov na letališčih (1.000)2)133,4342102,8103,8
Promet blaga na letališčih (1.000 t)2)1393,396,3
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki. Podatki o pristaniškem prometu za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 6 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.