Svetovni dan muzejev

V muzejih in galerijah v Sloveniji v 2017 1.486 razstav in okoli 39.400 izobraževalnih prireditev

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije v Sloveniji so v 2017 pripravili 1.486 razstav. Ogledalo si jih je blizu 3,2 milijona obiskovalcev.

  • 14. 5. 2019 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
18. maj je za mednarodni muzejski dan razglasil Mednarodni muzejski svet (ICOM) pred 42 leti.  Držav in muzejskih ustanov, ki praznujejo muzejski dan, je vsako leto več. Lani je bilo v praznovanje tega dne vključenih približno 44.000 muzejskih ustanov v najmanj 158 državah sveta, med katerimi je bila tudi Slovenija. Tema muzejskega dne 2019 je Prihodnost tradicije.

Obiskovalcev razstav čedalje več

V letu 2017 so si obiskovalci muzejev in galerij v Sloveniji lahko ogledali 284 stalnih razstav in 1.201 občasno razstavo, skupaj 1.486 razstav. Ogledalo si jih je blizu 3,2 milijona obiskovalcev, od tega je bilo 27 % tujcev.

Število muzejskih in galerijskih razstav se je v zadnjih treh desetletjih v glavnem povečevalo, še bolj pa zanimanje zanje. To potrjujejo tudi naslednji kazalniki, ki se nanašajo na tri izbrana leta: na 1991, prvo leto samostojne Slovenije, na 2004, leto vstopa v EU, in na 2017, leto, za katero so na voljo zadnji podatki.Ogledi razstav tudi brezplačni

Muzeji in galerije so v 2017 iztržili s prodajo vstopnic približno 5 milijonov evrov, obiskovalec pa je v povprečju plačal za ogled razstave 4,30 evra. Vendar številnim obiskovalcem ni bilo treba plačati vstopnine. Po naših podatkih so namreč muzeji in galerije izdali tudi več kot 519.000 brezplačnih vstopnic (prav ob takih priložnostih, kot sta mednarodni muzejski dan ali poletna muzejska noč).

Bogastvo muzejev in galerij

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije so v letu 2017 hranili nekaj več kot 7,7 milijona muzejskih oz. galerijskih predmetov; skoraj 62 % teh predmetov je bilo inventariziranih. Glede na leto 2016 je bil prirast predmetov okrog 11-odstoten.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihVzgojno-izobraževalni dogodki v muzejih

V številnih muzejih in galerijah pripravljajo za obiskovalce – za otroke in odrasle – tudi raznovrstne dogodke: različne delavnice, vodene oglede, interaktivne programe, predavanja, pogovore. V 2017 so pripravili skupaj več kot 39.400 takih dogodkov, ki se jih je udeležilo približno 912.500 oseb.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihMuzejski uslužbenci

 

V letu 2017 je bilo v muzejih, v ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah redno zaposlenih 1.072 oseb, od tega je bilo 59 % strokovnjakov (kustosi, konservatorji, muzejski vodniki, oblikovalci razstav itd.), 41 % pa tehničnih in administrativnih delavcev. Nekaj več kot 15 % redno zaposlenih je bilo mlajših od 35 let. Za večino redno zaposlenih (968) je bila to zaposlitev s polnim delovnim časom. Poleg redno zaposlenih je v teh ustanovah delalo še 2.244 zunanjih sodelavcev.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

 

Stroški dela za osebe, zaposlene v tej dejavnosti, so v 2017 znašali 25,6 milijona evrov (ali mesečno povprečno 1.994 evrov na zaposlenega), stroški za izplačila po pogodbah za zunanje sodelavce pa so znašali približno 3,9 milijona evrov (ali letno povprečno 1.730 evrov na zunanjega sodelavca).
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih oseb, ki spadajo poklicno v skupino, v katero se uvrščajo muzeologi, kustosi, konservatorji, arhivarji in podobni poklici, je v letu 2017 znašala 2.103 evre, povprečna mesečna bruto plača redno zaposlenih strokovnih sodelavcev v galerijah, muzejih in arhivih pa 1.513 evrov.   

Kako se financirajo muzeji in galerije

Prihodki muzejev in galerij so v 2017 znašali skupaj 50,8 milijona evrov: 80 % tega zneska so bili prihodki iz javnih sredstev, 19 % je bilo lastnih prihodkov iz drugih dejavnosti, 1 % teh sredstev pa so muzeji in galerije prejeli od sponzorjev (domačih ali iz tujine). Glavni del javnih virov so muzeji in galerije prejeli iz državnega proračuna (59 % od vseh prihodkov), sledili so prihodki iz občinskih proračunov (19 %) in iz EU (2 %).

Dostop do muzejev in galerij omogočiti vsem! 

Dostop do muzejev in galerij za gibalno ovirane osebe je v letu 2017 delno uredilo 57 % teh ustanov, 30 % pa je tem osebam lahko ponudilo povsem urejen dostop. Senzorno oviranim osebam dostop do muzejev in galerij še ni bil omogočen v takem obsegu: delno urejen dostop jim je omogočalo 45 % teh ustanov, povsem urejen dostop pa 3 %. Preostalih 52 % muzejev in galerij pa dostopa za senzorno ovirane osebe še niti delno ni uredilo.

 

 

 

 

 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.