Oskrba z energijo, Slovenija, 2018

V letu 2018 je bila energetska odvisnost Slovenije 47-odstotna

Domači viri energije so zadostovali za 53 % potreb; oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza.  

  • 15. 5. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Skupna količina domačih virov energije v Sloveniji v letu 2018 je bila 3,6 mio. toe (=150 PJ), kar je za 2 % manj kot v letu 2017.

Z domačimi viri energije je Slovenija v letu 2018 zadovoljila 53 % potreb po energiji. Preostala potrebna količina je bila zagotovljena iz uvoza; oskrba z naftnimi proizvodi in zemeljskim plinom je bila v celoti zagotovljena iz uvoza.  

V strukturi oskrbe z energijo so tudi v letu 2018 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 33 %; delež jedrske energije je znašal 22 %, delež energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo) je znašal 18 %, delež premoga 16 % in delež zemeljskega plina 11 %. 
Oskrba z energijo, Slovenija, 2018
Oskrba z energijo, Slovenija, 2018
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o letni energetski statistiki za leto 2018 bodo objavljeni 10. 10. 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.