Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Živinoreja, Slovenija, 2018

Prireja mesa v 2018 glede na 2017 nekoliko upadla

Po začasnih podatkih je bila prireja govejega in prašičjega mesa v letu 2018 manjša, prireja perutninskega, ovčjega in kozjega mesa pa večja kot v letu 2017

  • 14.5.2019
  • |
  • začasni podatki

V Sloveniji smo v letu 2018 priredili okoli 44.900 ton govejega, okoli 29.500 ton prašičjega, okoli 70.700 ton perutninskega, okoli 1.400 ton ovčjega in okoli 400 ton kozjega mesa.
 
Rejci kokoši nesnic so v 2018 pobrali okoli 413 milijonov kokošjih jajc. Rejci molznih živali so v navedenem letu namolzli okoli 609 milijonov litrov kravjega mleka, okoli 0,6 milijona litrov ovčjega mleka in okoli 1,7 milijona litrov kozjega mleka.
 
Domača prireja govejega mesa se je glede na leto prej zmanjšala za okoli 5 %, prirast v živi masi pa se je zmanjšal za okoli 2 %.

Kravjega mleka je bilo v 2018 namolzenega manj kot v 2017, in sicer za 3 % manj.

Prirast prašičjega mesa v živi masi je bil v 2018 približno enak kot v letu 2017, vendar s pozitivnim trendom, prav tako je bila približno enaka kot leto pred tem tudi domača prireja prašičjega mesa, vendar ta z negativnim trendom.

Perutninskega mesa smo v letu 2018 priredili več, prav tako je bilo v 2018 znesenih več kokošjih jajc kot v 2017. Objavljamo tudi začasne podatke o kokošjih konzumnih jajcih. V letu 2018 smo v Sloveniji po začasnih podatkih priredili 340 milijonov kokošjih konzumnih jajc.

Ovčjega mesa in kozjega mesa, pa tudi  ovčjega in kozjega mleka smo v 2018 priredili več kot v 2017.

Slovenski čebelarji so v 2018 pridelali okoli 1700 ton medu, kar je opazno več kot v 2017 (za 117 %). 


Podrobnejši komentar in podatki so na voljo v priponki.

Domača prireja mesa, Slovenija
Domača prireja mesa, Slovenija
1) Začasni podatki.
Vira: SURS, MKGP
Prirast v živi masi, Slovenija
201720181)2018
2017
t (1.000)t (1.000)indeks
Govedo81,279,798,1
Prašiči37,237,3100,0
Perutnina96,296,9100,7
1) Začasni podatki.
Vira: SURS, MKGP
Prireja kravjega mleka in kokošjih jajc, Slovenija
201720181)2018
2017
indeks
Mleko (1.000 l)629.112608.89796,8
Jajca (1.000)397.006412.982104,0
1) Začasni podatki.
Vira: SURS, MKGP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o živinoreji bodo objavljeni konec avgusta 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.