Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, april 2019

V aprilu 2019 izdanih za stanovanjske stavbe manj, za nestanovanjske stavbe pa več gradbenih dovoljenj kot v marcu

V aprilu 2019 je bilo za stanovanjske stavbe izdanih 16 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 15 % več gradbenih dovoljenj kot v marcu 2019. 98 % vseh gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje.

  • 20.5.2019
  • |
  • začasni podatki

Načrtovana površina stavb za 1 % večja kot v marcu

Aprila 2019 je bilo izdanih 441 gradbenih dovoljenj ali eno manj kot v marcu 2019. Gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo 186 ali 16 % manj, gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe pa 255 ali 15 % več kot v marcu 2019. Celotna površina načrtovanih stavb bo merila 123.502 m2, kar je za 1 % več od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v marcu 2019 (površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo za 14 % manjša, površina nestanovanjskih stavb pa za 17 % večja).  

98 % v aprilu 2019 izdanih gradbenih dovoljenj je bilo  izdanih za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo izdanih prav toliko kot v prejšnjem mesecu, v primerjavi z aprilom 2018 pa jih je bilo za 11 % manj. Površina predvidenih novih gradenj je bila za 2 % manjša kot v prejšnjem mesecu in za 12 % manjša kot v istem mesecu prejšnjega leta.

Načrtovanih 20 % manj stanovanj kot v marcu  

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v aprilu 2019, je bila predvidena gradnja 252 stanovanj, to je 20 % manj stanovanj kot v marcu 2019. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 170 stanovanj (17 % manj kot v prejšnjem mesecu), v večstanovanjskih stavbah pa 82 stanovanj (26 % manj kot v prejšnjem mesecu). Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 163 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 89 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2019, je predvidenih za 20 % manj gradenj novih stanovanj, kot jih je bilo v marcu 2019, in za 9 % več kot v aprilu 2018. Njihova površina naj bi bila za 14 % manjša kot v marcu 2019 in za 2 % manjša kot v aprilu 2018.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2019, je predvidenih največ stanovanj v podravski statistični regiji: 56 ali 22 % vseh. Naslednji po številu predvidenih gradenj stanovanj sta bili osrednjeslovenska (47 ali 19 % vseh) in koroška statistična regija (40 ali 16 % vseh). V drugih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2019, načrtovanih manj stanovanj; najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji, le 2 stanovanji.
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - april 20191)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - april 2019<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2019 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, april 2019
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, april 2019
1) Vključuje goriško, jugovzhodno Slovenijo, obalno-kraško, pomursko, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, april 2019
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj441123.50225234.915
  stanovanjske stavbe18654.91425234.915
  nestanovanjske stavbe25568.58800
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
IV 2019
III 2019
IV 2019
IV 2018
IV 2019
III 2019
IV 2019
IV 2018
Število100,089,080,5108,8
Površina97,688,385,798,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 20. aprila 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.