Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, marec 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v marcu 2019 povprečno za 2,0 % nižje kot v marcu 2018

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v marcu 2019 povprečno za 2,0 % nižje kot v marcu 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile v marcu 2019 v povprečju za 12,1 % nižje, cene živali in živalskih proizvodov pa v povprečju za 3,0 % višje kot v marcu 2018.

  • 14.5.2019
  • |
  • začasni podatki

Cene sadja, vina in žit v povprečju nižje kot v marcu 2018
 
Cene rastlinskih pridelkov so bile v marcu 2019 v povprečju za 12,1 % nižje kot v marcu 2018. Precej nižje kot v marcu 2018 so bile predvsem cene sadja (v povprečju za 48,2 %); v povprečju nižje so bile tudi cene vina in žit. Precej višje kot v marcu 2018 so bile cene industrijskih rastlin (v povprečju za 41,2 %) in krompirja (v povprečju za 75,2 %); višje pa so bile tudi cene zelenjadnic, sadik in cvetja (v povprečju za 3,5 %).
 
Povprečna cena mleka višja kot v marcu 2018

Cene živali in živalskih proizvodov so bile v marcu 2019 v povprečju za 3,0 % višje kot v marcu 2018. Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju višje za 7,4 %. Povprečna cena mleka je bila višja za 10,3 % in je znašala 0,33 EUR za liter. Višja je bila tudi povprečna cena jajc (za 0,5 %). Cene živali za zakol so bile v povprečju za 1,5 % nižje; nižje so bile cene goveda (za 3,4 %) in prašičev (za 3,3 %); cene perutnine pa so bile višje (v povprečju za 2,4 %).

Cene kmetijskih pridelkov v prvem četrtletju 2019 v povprečju za 1,7 % nižje kot v prvem četrtletju 2018

Cene rastlinskih pridelkov so bile v prvih treh mesecih leta 2019 v povprečju za 10,7 % nižje kot v istem obdobju leta 2018. Precej nižje kot v prvem četrtletju prejšnjega leta so bile cene sadja, precej višje pa cene krompirja in industrijskih rastlin. Cene živali in živalskih pridelkov so bile v povprečju za 2,2 % višje kot v prvem četrtletju leta 2018. Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju višje (za 4,7 %), cene živali za zakol pa v povprečju nižje kot v prvem četrtletju 2018 (za 0,5 %).
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, mesečno
III 2019
Ø 2015
III 2019
III 2018
KMETIJSTVO SKUPAJ108,2798,0
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic108,30105,8
RASTLINSKI PRIDELKI117,0787,9
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic144,40133,0
Žita 95,3797,5
Industrijske rastline85,22141,2
Zelenjadnice, sadike in cvetje115,39103,5
  zelenjadnice151,14102,0
  sadike in cvetje103,68104,3
Krompir (vključno seme)218,00175,2
Sadjarstvo96,9551,8
Vino98,9598,9
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI104,86103,0
Živali za zakol99,6198,5
Živalski proizvodi110,00107,4
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, četrtletno
I-III 2019
Ø 2015
I-III 2019
I-III 2018
KMETIJSTVO SKUPAJ107,2998,3
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic107,83104,8
RASTLINSKI PRIDELKI114,7089,3
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic139,42130,8
Žita 99,07101,7
Industrijske rastline131,81147,3
Zelenjadnice, sadike in cvetje111,6999,2
  zelenjadnice126,39100,4
  sadike in cvetje104,4598,5
Krompir (vključno seme)199,06164,0
Sadjarstvo95,9656,6
Vino98,67101,4
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI104,73102,2
Živali za zakol99,6099,5
Živalski proizvodi109,75104,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.