Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov, Slovenija, 2018

Stopnja samooskrbe s sadjem 48-odstotna

Prebivalec Slovenije je v letu 2018 porabil za prehrano največ žit (126 kg) in zelenjave (117 kg), porabil pa je tudi 93 kg mesa, 88 kg svežega sadja, 67 kg krompirja, 11 kg jajc, 5 kg riža in 1 kg medu.

  • 11.6.2019
  • |
  • začasni podatki

Stopnja samooskrbe posebno nizka pri zelenjavi, sadju, krompirju in žitih

Posebno nizke stopnje samooskrbe so v letu 2018 izkazovale bilance zelenjave (39 %), sadja (48 %), krompirja (48 %) in žit (68 %). Stopnje samooskrbe so bile višje v bilancah mesa (81 %) in jajc (96 %).

Stopnja samooskrbe z žiti 68-odstotna

Domača proizvodnja žit je v letu 2018 dosegla skoraj 600.000 ton, domača potrošnja pa skoraj 880.000 ton, zato je bila stopnja samooskrbe tudi pri žitih sorazmerno nizka, znašala je 68 %. Proizvodnja vsega sadja je v tem letu dosegla nekaj več kot 190.000 ton, domača potrošnja pa 400.000 ton, zato je bila stopnja samooskrbe le 48-odstotna.

Nekoliko nižja potrošnja krompirja in mesa na prebivalca v primerjavi s prejšnjim letom

Prebivalec Slovenije je v letu 2018 porabil za prehrano povprečno tudi 93 kg mesa, 67 kg krompirja, 11 kg jajc, 5 kg riža ter kilogram medu.

Stopnja samooskrbe po vrstah kmetijskih proizvodov, koledarsko leto, Slovenija
Stopnja samooskrbe po vrstah kmetijskih proizvodov, koledarsko leto, Slovenija
Vira: SURS, KIS
Potrošnja na prebivalca, koledarsko leto, Slovenija
Potrošnja na prebivalca, koledarsko leto, Slovenija
Vira: SURS, KIS
Koledarske rastlinske in živalske bilance, Slovenija, 2018
ProizvodnjaPotrošnjaStopnja samooskrbePotrošnja na prebivalca
1.000 t%kg/preb.
Žita596,7879,167,9125,5
Meso154,8191,780,892,6
Zelenjava100,6258,538,9117,3
Krompir72,9151,348,266,9
Sveže sadje192,4311,861,788,1
Vira: SURS, KIS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.