Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, marec 2019

V marcu 2019 cene inputov v kmetijstvu višje za 0,7 %

Cene inputov v kmetijstvu so se v marcu 2019 v primerjavi s februarjem 2019 zvišale v povprečju za 0,7 %. V 1. četrtletju 2019 pa so bile glede na 4. četrtletje 2018 višje v povprečju za 0,6 %.

  • 14.5.2019
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu višje tudi v marcu 2019
Cene inputov v kmetijstvu so bile v marcu 2019 v povprečju za 0,7 % višje kot v februarju 2019 in za 4,4 % višje kot v marcu 2018. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se na mesečni ravni zvišale v povprečju za 1,0 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,3 %.

Izrazitejše zvišanje cen sredstev za varstvo rastlin
V marcu 2019 so se na mesečni ravni najizraziteje zvišale cene sredstev za varstvo rastlin, in sicer v povprečju za 5,8 %. Cene insekticidov so se v povprečju zvišale za 9,3 %, cene herbicidov za 6,2 % in cene fungicidov za 4,5 %.
 
Višje tudi cene krmil
Cene krmil so bile v marcu 2019 v povprečju za 0,5 % višje kot v februarju 2019. Po zvišanju cen krme v februarju 2019 so se tokrat na mesečni ravni zvišale cene močnih krmil.

Najbolj so se podražila močna krmila za govedo, brez telet (v povprečju za 3,8 %), najmanj pa močna krmila za prašiče (v povprečju za 1,4 %), medtem ko so se močna krmila za perutnino pocenila v povprečju za 0,7 %.

Nespremenjene cene opreme; višje cene zgradb
V marcu 2019 so cene opreme na mesečni ravni ostale v povprečju nespremenjene, cene zgradb pa so se zvišale za 1,0 %.

V 1. četrtletju 2019 višje cene kot v 4. četrtletju 2018
Cene inputov v kmetijstvu so bile v 1. četrtletju 2019 v povprečju za 0,6 % višje kot v 4. četrtletju 2018 in za 3,5 % višje kot v 1. četrtletju 2018.

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu višje za 0,2 %
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v 1. četrtletju 2019 glede na predhodno četrtletje višje v povprečju za 0,2 %.

Najbolj so se zvišale cene semen poljščin (v povprečju za 8,9 %), sledile so cene gnojil (v povprečju višje za 4,4 %) ter cene drugih proizvodov in storitev (v povprečju višje za 2,9 %). Znižanje cen pa smo zabeležili le v skupini energija in maziva (v povprečju za 6,0 %).

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje za 1,5 %
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se v 1. četrtletju 2019 glede na 4. četrtletje 2018 zvišale v povprečju za 1,5 %. Cene opreme so se v povprečju zvišale za 1,9 %, cene zgradb pa za 0,4 %.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, mesečno
III 2019
Ø 2015 
III 2019
II 2019
III 2019
III 2018 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)103,85101,0104,8
Semena in sadike101,62100,0110,7
Energija; maziva107,65102,4104,2
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal89,6199,1110,2
Sredstva za varstvo rastlin107,35105,8106,4
Veterinarske storitve107,12100,0100,0
Krmila104,48100,5103,6
Vzdrževanje opreme103,27100,2100,7
Vzdrževanje zgradb104,48101,2102,1
Drugi proizvodi in storitve110,05100,8106,2
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,02100,3103,5
Oprema109,97100,0103,4
Zgradbe110,17101,0103,6
Skupaj (input 1 + input 2)105,75100,7104,4
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, četrtletno
I-III 2019
    Ø 2015    
I-III 2019
X-XII 2018
I-III 2019
I-III 2018
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)102,80100,2103,6
Semena in sadike101,62108,9110,7
Energija; maziva105,2494,0100,5
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal89,45104,4110,6
Sredstva za varstvo rastlin103,43101,9103,5
Veterinarske storitve107,12100,0100,0
Krmila104,05100,4103,2
Vzdrževanje opreme103,23100,0101,0
Vzdrževanje zgradb103,49100,4102,2
Drugi proizvodi in storitve108,19102,9104,6
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)109,70101,5103,3
Oprema109,76101,9103,3
Zgradbe109,51100,4103,2
Skupaj (input 1 + input 2)104,93100,6103,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.