Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, marec 2019

V marcu 2019 cene inputov v kmetijstvu višje za 0,7 %

Cene inputov v kmetijstvu so se v marcu 2019 v primerjavi s februarjem 2019 zvišale v povprečju za 0,7 %. V 1. četrtletju 2019 pa so bile glede na 4. četrtletje 2018 višje v povprečju za 0,6 %.

  • 14.5.2019
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu višje tudi v marcu 2019
Cene inputov v kmetijstvu so bile v marcu 2019 v povprečju za 0,7 % višje kot v februarju 2019 in za 4,4 % višje kot v marcu 2018. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se na mesečni ravni zvišale v povprečju za 1,0 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,3 %.

Izrazitejše zvišanje cen sredstev za varstvo rastlin
V marcu 2019 so se na mesečni ravni najizraziteje zvišale cene sredstev za varstvo rastlin, in sicer v povprečju za 5,8 %. Cene insekticidov so se v povprečju zvišale za 9,3 %, cene herbicidov za 6,2 % in cene fungicidov za 4,5 %.
 
Višje tudi cene krmil
Cene krmil so bile v marcu 2019 v povprečju za 0,5 % višje kot v februarju 2019. Po zvišanju cen krme v februarju 2019 so se tokrat na mesečni ravni zvišale cene močnih krmil.

Najbolj so se podražila močna krmila za govedo, brez telet (v povprečju za 3,8 %), najmanj pa močna krmila za prašiče (v povprečju za 1,4 %), medtem ko so se močna krmila za perutnino pocenila v povprečju za 0,7 %.

Nespremenjene cene opreme; višje cene zgradb
V marcu 2019 so cene opreme na mesečni ravni ostale v povprečju nespremenjene, cene zgradb pa so se zvišale za 1,0 %.

V 1. četrtletju 2019 višje cene kot v 4. četrtletju 2018
Cene inputov v kmetijstvu so bile v 1. četrtletju 2019 v povprečju za 0,6 % višje kot v 4. četrtletju 2018 in za 3,5 % višje kot v 1. četrtletju 2018.

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu višje za 0,2 %
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v 1. četrtletju 2019 glede na predhodno četrtletje višje v povprečju za 0,2 %.

Najbolj so se zvišale cene semen poljščin (v povprečju za 8,9 %), sledile so cene gnojil (v povprečju višje za 4,4 %) ter cene drugih proizvodov in storitev (v povprečju višje za 2,9 %). Znižanje cen pa smo zabeležili le v skupini energija in maziva (v povprečju za 6,0 %).

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje za 1,5 %
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se v 1. četrtletju 2019 glede na 4. četrtletje 2018 zvišale v povprečju za 1,5 %. Cene opreme so se v povprečju zvišale za 1,9 %, cene zgradb pa za 0,4 %.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, mesečno
III 2019
Ø 2015 
III 2019
II 2019
III 2019
III 2018 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)103,85101,0104,8
Semena in sadike101,62100,0110,7
Energija; maziva107,65102,4104,2
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal89,6199,1110,2
Sredstva za varstvo rastlin107,35105,8106,4
Veterinarske storitve107,12100,0100,0
Krmila104,48100,5103,6
Vzdrževanje opreme103,27100,2100,7
Vzdrževanje zgradb104,48101,2102,1
Drugi proizvodi in storitve110,05100,8106,2
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,02100,3103,5
Oprema109,97100,0103,4
Zgradbe110,17101,0103,6
Skupaj (input 1 + input 2)105,75100,7104,4
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, četrtletno
I-III 2019
    Ø 2015    
I-III 2019
X-XII 2018
I-III 2019
I-III 2018
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)102,80100,2103,6
Semena in sadike101,62108,9110,7
Energija; maziva105,2494,0100,5
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal89,45104,4110,6
Sredstva za varstvo rastlin103,43101,9103,5
Veterinarske storitve107,12100,0100,0
Krmila104,05100,4103,2
Vzdrževanje opreme103,23100,0101,0
Vzdrževanje zgradb103,49100,4102,2
Drugi proizvodi in storitve108,19102,9104,6
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)109,70101,5103,3
Oprema109,76101,9103,3
Zgradbe109,51100,4103,2
Skupaj (input 1 + input 2)104,93100,6103,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.