Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija, 1. četrtletje 2019

Cene storitev pri proizvajalcih v 1. četrtletju 2019 na četrtletni ravni višje za 1,8 %, na letni ravni za 2,5 %

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v prvem četrtletju 2019 v povprečju za 1,8 % višje kot v zadnjem četrtletju 2018. Višje so bile tudi v primerjavi s prvim četrtletjem 2018, in sicer v povprečju za 2,5 %.

  • 20.5.2019
  • |
  • končni podatki

Cene storitev pri proizvajalcih v 1. četrtletju 2019 za 1,8 % višje kot v četrtletju pred tem
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 1. četrtletju 2019 povprečno za 1,8 % višje kot v 4. četrtletju 2018. Izraziteje so se zvišale v telekomunikacijskih dejavnostih (za 10,2 %), v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanimi dejavnostmi (za 8,9 %), v zaposlovalnih dejavnostih (za 5,8 %) in v dejavnosti oskrbe stavb in okolice (za 4,6 %). Izraziteje znižale pa so se v gostinskih nastanitvenih dejavnostih (za 4,8 %).

Cene storitev pri proizvajalcih v 1. četrtletju 2019 za 2,5 % višje kot v istem četrtletju prejšnjega leta

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 1. četrtletju 2019 na letni ravni v povprečju višje za 2,5 %. Zvišale so se v skoraj vseh opazovanih dejavnostih, izraziteje pa v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanimi dejavnostmi (za 9,6 %), v telekomunikacijskih dejavnostih (za 9,0 %), v zaposlovalnih dejavnostih (za 8,1 %) in v dejavnosti oskrbe stavb in okolice (za 7,3 %). Izraziteje znižale pa so se v dejavnosti dajanje v najem in zakup (za 3,8 %).
Letne stopnje rasti, Slovenija
Letne stopnje rasti, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen storitev pri proizvajalcih po dejavnostih, Slovenija
I–III 19
X–XII 18
I–III 19
I–III 18
I–III 19
Ø 15  
Skupaj101,8102,5105,43
H49 Kopenski promet; cevovodni transport101,3102,0102,56
H49.4–N81.2 Storitve zahtevane z Uredbo STS (za indeks cen storitev pri proizvajalcih)1)102,0102,8105,96
H50.1_H50.2 Pomorski promet96,399,4107,99
H51 Zračni promet100,7106,8102,26
H52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti100,0100,1100,67
H53 Poštna in kurirska dejavnost100,4105,5114,24
I55 Gostinske nastanitvene dejavnosti95,2103,3109,84
I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač100,1100,2102,05
J61 Telekomunikacijske dejavnosti110,2109,0121,89
J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti101,2100,2100,61
J63 Druge informacijske dejavnosti99,597,189,13
L68 Poslovanje z nepremičninami102,4101,098,69
M69_M70.2 Pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje100,3100,7103,38
M71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje101,5102,5109,74
M73 Oglaševanje in raziskovanje trga99,7101,3102,26
N77 Dajanje v najem in zakup95,996,295,98
N78 Zaposlovalne dejavnosti105,8108,1106,47
N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti108,9109,6103,91
N80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost102,9104,8108,40
N81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice104,6107,3108,76
1) Indeks vključuje dejavnosti H49.4, H50.1, H50.2, H51, H52.1, H52.24, H53, J61, J62, J63, M69, M70.2, M71, M73, N78, N80 in N81.2.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V 1. četrtletju 2019 smo pri indeksih cen storitev pri proizvajalcih izvedli nekatere metodološke spremembe. Spremenili smo uteži; te temeljijo na podatkih iz Strukturne statistike podjetij o čistih prihodkih od prodaje iz leta 2017, preračunanih na cene iz zadnjega četrtletja 2018. Nekoliko smo spremenili tudi seznam opazovanih enot in storitev. V vzorcu za leto 2019 je zajetih 806 poslovnih subjektov in 4.262 cen storitev.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.