Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, marec 2019

Vrednost industrijske proizvodnje v prvem četrtletju 2019 za 4,3 % višja kot v istem obdobju 2018

V industriji je bila v marcu 2019 na mesečni ravni višja samo vrednost zalog. V prvem četrtletju 2019 so se glede na isto obdobje leta 2018 zvišale vrednosti industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in tudi vrednost zalog.

  • 10.5.2019
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v marcu 2019 na mesečni ravni drugič zapored nižja

Vrednost industrijske proizvodnje se je tudi v marcu 2019 na mesečni ravni znižala; tokrat se je znižala za 0,6 % v primerjavi s februarjem 2019. V primerjavi z marcem 2018 se je zvišala za 2,8 %.

Rast vrednosti industrijske proizvodnje v prvem četrtletju 2019 glede na prvo četrtletje 2018 je bila 4,3-odstotna. V tem obdobju smo rast zaznali tudi v rudarstvu in v predelovalnih dejavnostih (za 13,8 % oz. za 4,7 %), padec pa v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 0,7 %).

Prihodek od prodaje v industriji v marcu 2019 za skoraj dva odstotka nižji kot v prejšnjem mesecu, vrednost zalog pa višja

Prihodek od prodaje v industriji je bil v marcu 2019 na mesečni ravni nižji za 1,9 %, na letni ravni pa višji za 1,0 %. Na mesečni ravni se je prihodek od prodaje znižal tako na domačem kot na tujem trgu (za 2,9 % oz. za 0,7 %).

Prihodek industrijskih podjetij pa se je v prvem četrtletju 2019 glede na prvo četrtletje 2018 zvišal za 3,4 %. Zvišal se je tudi v vseh namenskih skupinah izdelkov, najbolj v proizvodnji izdelkov za široko porabo (za 5,1 %).

Vrednost zalog dokončane in nedokončane industrijske proizvodnje se je tokrat na mesečni ravni zvišala (za 0,8 %). Zvišala se je tudi v prvem četrtletju 2019, in sicer je bila za 5,2 % višja kot v istem obdobju 2018. V tem obdobju se je vrednost zalog zvišala tako v rudarstvu kot v predelovalnih dejavnostih (za 11,0 % oz. za 5,1 %).
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
III 19
II 19 
III 19
III 18
I-III 19
I-III 18
III 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,4102,8104,3125,1
B Rudarstvo103,6126,8113,8116,1
C Predelovalne dejavnosti99,4103,5104,7128,1
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro98,793,199,397,0
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,7102,6102,4117,7
  AE Energenti101,8100,7101,399,4
  AI Surovine99,5103,8103,0122,5
B Proizvodi za investicije97,0103,3107,5154,8
C Proizvodi za široko porabo100,1100,6104,6115,1
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,298,899,6131,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,5100,8106,0111,2
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi100,2100,4107,0128,0
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi98,0100,9102,6127,6
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi102,2105,4104,4135,0
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi98,6106,9106,8116,9
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
III 19
II 19 
III 19
III 18
I-III 19
I-III 18
III 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)98,1101,0103,4123,1
B Rudarstvo93,699,2101,9101,5
C Predelovalne dejavnosti98,8100,9103,1122,9
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,4103,3103,5119,9
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,4103,4103,7120,5
B Proizvodi za investicije95,698,3101,6142,1
C Proizvodi za široko porabo97,4100,3105,1111,7
  CD Trajni proizvodi za široko porabo98,399,2102,4115,9
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo96,096,7104,7108,5
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
III 19
II 19 
III 19
III 18
I-III 19
I-III 18
III 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,8104,6105,2126,3
B Rudarstvo166,2267,0111,089,2
C Predelovalne dejavnosti100,7104,5105,1126,4
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,6102,2103,5117,4
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,5101,9103,6117,9
B Proizvodi za investicije101,1111,4109,2141,9
C Proizvodi za široko porabo100,8103,8104,2127,8
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,298,8105,3114,6
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,1104,3104,3130,5
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni sezonski in koledarski vplivi.
Podatki za leto 2018 so začasni. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni najkasneje 9. avgusta 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.