Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 1. četrtletje 2019

V 1. četrtletju 2019 je Slovenija že drugič v zadnjem letu dosegla najvišjo stopnjo prostih delovnih mest

Leto 2019 se je na področju prostih delovnih mest začelo ugodno. Povečalo se je število prostih in zasedenih delovnih mest, kar je imelo za posledico najvišjo stopnjo prostih delovnih mest po letu 2008, znašala je 2,6 %.

  • 9.5.2019
  • |
  • končni podatki

Ponudba prostih delovnih mest se je v začetku leta povečala, tokrat je bila največja v predelovalnih dejavnostih

V 1. četrtletju 2019 je bilo v Sloveniji zabeleženih nekaj več kot 20.400 prostih delovnih mest, kar je za 1.200 več kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Z vidika dejavnosti je bilo tokrat razpisanih največ prostih delovnih mest v celotni Sloveniji v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu in v trgovini. 
Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v tem četrtletju razpisali nekaj več kot 12.600 prostih delovnih mest, kar je bilo 61,6 % vseh prostih delovnih mest v Sloveniji. Število prostih delovnih mest pri delodajalcih z 10 ali več zaposlenimi osebami se je glede na prejšnje četrtletje povečalo (za skoraj 500) in je doseglo najvišjo raven po letu 2008.

Število zasedenih delovnih mest tudi tokrat višje kot v prejšnjem četrtletju

Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da se število zasedenih delovnih mest povečuje že od drugega četrtletja 2014. 
V 1. četrtletju 2019 je bilo okoli 766.500 ali 4.700 več zasedenih delovnih mest kot v prejšnjem četrtletju. 81,4 % vseh zasedenih delovnih mest je bilo pri delodajalcih z vsaj 10 zaposlenimi osebami.
In v katerih dejavnostih se je najbolj povečalo število zasedenih delovnih mest? Največji porast je bil tokrat zabeležen v dejavnosti gradbeništva (za okoli 1.800) in v predelovalnih dejavnostih, kjer je bilo za približno 1.000 več zasedenih delovnih mest.

Kakšen vpliv je imelo povečanje števila prostih in zasedenih delovnih mest na stopnjo prostih delovnih mest?
 
Stopnja prostih delovnih mest je v 1. četrtletju 2019 znašala 2,6 %, kar je za desetinko odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju. Najvišja stopnja prostih delovnih mest je bila tokrat zabeležena v gradbeništvu (7,1 %) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (5,1 %), najnižja (0,3 %) pa je bila tokrat v dejavnosti oskrbe z električno energijo in v dejavnosti javne uprave (prav tako 0,3 %). 
Povečanje števila prostih in zasedenih delovnih mest je imelo za posledico, da je bila že drugič v zadnjem letu dosežena najvišja stopnja prostih delovnih mest v obdobju od leta 2008 (2,6 %). Najnižjo stopnjo prostih delovnih mest (0,6 %) je Slovenija dosegla v drugi polovici leta 2009.

Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
1) Prelom v časovni vrsti podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.