Prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, 1. januar 2019

1. 1. 2019 je bil vsak peti prebivalec občin Gorenja vas – Poljane in Komenda mlajši od 15 let

1. januarja 2019 je v prebivalstveno največjih štirih občinah živelo skupaj več kot 513.000 prebivalcev. Najmanjši dve občini (Hodoš, Osilnica) sta imeli po manj kot 400 prebivalcev. Povprečno najstarejši so bili prebivalci občine Hodoš (50,7 leta).

  • 17. 5. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Veliko majhnih in malo velikih občin

V štirih občinah z najmanj 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor, Kranj in Koper) je na začetku letošnjega leta živelo skoraj 25 % vseh prebivalcev Slovenije.

V Ljubljani, po številu prebivalcev največji občini, se je število prebivalcev v letu 2018 povečalo za skoraj 3.500 (1,2 %), na blizu 293.000. Število prebivalcev se je povečalo še v 130 drugih občinah, od tega najizraziteje v občini Štore (za 8,4 %).

V 110 občinah z manj kot 5.000 prebivalci pa je živelo 15 % vseh prebivalcev Slovenije. Dve občini sta imeli manj kot 400 prebivalcev: Hodoš 354, Osilnica pa 369 prebivalcev.

Najmlajši, najstarejši, naj …

Povprečno najmlajši prebivalci so živeli v občini Komenda (38,3 leta), povprečno najstarejši pa v občini Hodoš (50,7 leta).

Največ otrok (0–14 let) med prebivalci je bilo v občinah Gorenja vas – Poljane (21,1 %) in Komenda (20,9 %). Največji delež prebivalcev, starih 80 ali več let je bil v občini Osilnica (10,3 %).

Število žensk je najizraziteje presegalo število moških v občini Murska Sobota (110 žensk na 100 moških), razmeroma najmanj žensk pa je živelo v občini Šentrupert (68 žensk na 100 moških).

Novo v podatkovni bazi SiStat

V podatkovni bazi SiStat objavljene časovne vrste podatkov o celotnem prebivalstvu Slovenije in o posameznih prebivalstvenih skupinah smo dopolnili s podatki po stanju na 1. januar 2019. Prikazani podatki se v večini tabel nanašajo na dve stanji, na začetek leta in na sredino leta. Podatki so na voljo za pet ravni izkazovanja - po občinah, upravnih enotah, statističnih regijah, kohezijskih regijah ter za vso Slovenijo.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.