Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, marec 2019

Povprečna bruto plača za marec 2019 za 2,2 % višja od plače za februar 2019

Povprečna bruto plača za marec 2019 je znašala 1.752,34 EUR, tj. nominalno za 2,2 % oz. realno za 1,5 % več od bruto plače za februar 2019. V povprečju najvišjo plačo so imeli v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.

  • 15.5.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za marec 2019 višja od plače za februar 2019
Povprečna bruto plača za marec 2019 je znašala 1.752,34 EUR; od bruto plače za prejšnji mesec je bila višja, nominalno za 2,2 %, realno pa za 1,5 %. Povprečna neto plača za marec 2019 je znašala 1.128,15 EUR in je bila nominalno za 1,8 %, realno pa za 1,1 % višja od neto plače za prejšnji mesec.

Tudi povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–marec 2019 se je v primerjavi s plačo za isto obdobje 2018 zvišala, in sicer nominalno za 4,6 %, realno pa za 3,3 %.

Povprečna plača za marec 2019 v obeh sektorjih (javnem in zasebnem) višja od plače za prejšnji mesec
Povprečna neto plača za marec 2019 se je v primerjavi s plačo za prejšnji mesec v javnem sektorju zvišala za 2,8 % (pri čemer se je v institucionalnem sektorju država zvišala za 0,3 %), v zasebnem sektorju pa za 1,3 %.

Zvišanje povprečne plače za marec 2019 (glede na plačo za prejšnji mesec) najopaznejše v finančnih in zavarovalniških dejavnostih
Povprečna neto plača za marec 2019 je bila v večini dejavnosti višja od plače za februar 2019; najbolj se je zvišala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 32,0 %), predvsem zaradi višjih izrednih izplačil; najbolj znižala pa se je v predelovalnih dejavnostih (za 1,9 %).

Najvišjo povprečno neto plačo za marec 2019 so imeli v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.901,54 EUR).

Povprečna mesečna plača za obdobje januar–marec 2019 v vseh statističnih regijah višja kot za isto obdobje 2018
Pregled podatkov po statističnih regijah pokaže, da je bila povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–marec 2019 v vseh statističnih regijah višja od neto plače za isto obdobje 2018; najizraziteje se je v tem obdobju zvišala v statistični regiji jugovzhodna Slovenija, za 5,3 %.

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, marec 2019
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, marec 2019
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
III 2019Ø I-III 2019III 2019
II 2019
III 2019
III 2018
Ø I-III 2019
Ø I-III 2018
EURindeks
Bruto1.752,341.732,03102,2104,9104,6
Javni sektor2.047,392.023,43102,8106,3105,6
  od tega sektor država2.023,422.025,79100,4106,6106,4
Zasebni sektor1.616,731.597,58101,9104,3104,3
Neto1.128,151.117,43101,8104,2103,9
Javni sektor1.311,291.295,31102,8105,5104,7
  od tega sektor država1.296,281.297,78100,3105,6105,4
Zasebni sektor1.043,971.035,35101,3103,6103,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za marec 2019 bodo objavljeni 27. maja 2019 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.