Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, marec 2019

Izvoz in uvoz v prvem četrtletju 2019 višja kot v istem obdobju 2018

Izvoz in uvoz sta bila v obdobju od januarja do marca 2019 višja kot v istem obdobju 2018, izvoz za 8,7 %, uvoz pa za 8,5 %.

  • 10. 5. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Izvoz in uvoz v marcu 2019 višja kot v marcu 2018

Izvoz je v marcu 2019 znašal 2.861,1 milijona EUR, kar je za 2,9 % več kot v marcu 2018, uvoz pa 2.830,9 milijona EUR, kar je za 6,2 % več kot v marcu 2018. Vrednosti izvoza in uvoza v marcu 2019 sta bili v primerjavi z vrednostmi izvoza in uvoza v marcu v zadnjih nekaj letih najvišji. Glavni trgovinski partnerici Slovenije v opazovanem obdobju sta bili tako pri izvozu kot tudi pri uvozu Nemčija in Italija.

V marcu 2019 je bil pri blagovni menjavi s tujino ustvarjen presežek v višini 30,2 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 101,1-odstotna.

Blagovna menjava Slovenije z obema skupinama držav v marcu 2019 višja kot v marcu 2018

Slovenija je 77,3 % vsega izvoza v marcu 2019 in 75,7 % vsega uvoza v marcu 2019 ustvarila s trgovanjem z državami članicami EU. V te države je v omenjenem obdobju izvozila za 2.210,5 milijona EUR blaga (ali za 3,2 % več kot v marcu 2018), uvozila iz teh držav pa za 2.144,0 milijona EUR blaga (ali za 1,6 % več kot v marcu 2018). Presežek v trgovanju z državami članicami EU je v marcu 2019 znašal 66,5 milijona EUR.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v marcu 2019 izvozila za 650,6 milijona EUR blaga (ali za 1,7 % več kot v marcu 2018), od tam pa uvozila za 686,9 milijona EUR blaga (ali za 23,7 % več kot v marcu 2018). Primanjkljaj v blagovni menjavi pri trgovanju s to skupino držav je v marcu 2019 znašal 36,3 milijona EUR.

Izvoz in uvoz v prvem četrtletju 2019 višja kot v istem obdobju 2018

Izvoz je bil v prvem četrtletju leta 2019 za 8,7 % višji od izvoza v istem obdobju prejšnjega leta (znašal je 8.199,8 milijona EUR), uvoz pa je bil višji za 8,5 % (znašal je 8.030,9 milijona EUR). Slovenija je v blagovni menjavi s tujino tudi na četrtletni ravni ustvarila presežek v trgovinski bilanci (znašal je 168,9 milijona EUR).

V prvem četrtletju 2019 je Slovenija izvozila in uvozila vrednostno največ proizvodov iz skupine zdravila.

Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
III 2019I–III 2019III 2019
III 2018
I–III 2019
I–III 2018
1.000 EURindeks
Izvoz2.861.1348.199.812102,9108,7
EU-282.210.5346.275.448103,2106,5
države nečlanice EU650.6011.924.364101,7116,2
Uvoz2.830.9378.030.908106,2108,5
EU-282.143.9896.045.431101,6103,5
države nečlanice EU686.9481.985.477123,7126,8
Trgovinska bilanca30.197168.904-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %101,1102,1-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za leto 2019 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 14. junija 2019, za leto 2019 pa junija 2020.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.