Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Namakanje zemljišč, Slovenija, 2018

V letu 2018 se je za namakanje zemljišč porabilo 20 % manj vode kot v prejšnjem letu

V letu 2018 je bilo namakanih 3.220 hektarjev zemljišč, to je za 0,6 % več kot v prejšnjem letu. Za namakanje  se je porabilo 3,1 milijona m3 vode ali za 20 % manj kot v prejšnjem letu.

  • 16.5.2019
  • |
  • končni podatki

 

Za namakanje porabljene manj vode
V letu 2018 je bilo za namakanje porabljenih 3,1 milijona m3 vode, to je za 20 % manj kot v prejšnjem letu. 63 % vode za namakanje je bilo pridobljene iz zbiralnikov, 17 % iz podtalnice, 12 % iz tekočih voda, 8 % pa iz javnega vodovoda in iz drugih virov. Iz zbiralnikov (akumulacij) je bilo za namakanje pridobljene za 11 % manj vode, iz vseh drugih virov pa za 10 % manj vode kot v prejšnjem letu.

Največji del  površine namakanih zemljišč so bile njive in vrtovi
V letu 2018 je bilo namakanih 3.220 hektarjev zemljišč ali za 0,6 % večja površina, kot je bila namakana v prejšnjem letu. Več kot polovica te površine (63 %) so bile njive in vrtovi, 13 % so bili sadovnjaki, oljčniki in drevesnice, 11 % zemljišča, ki jih uvrščamo med športna igrišča, 9 % namakanih površin pa so bila smučišča (zasneževanje). Le 4 % namakane površine so bili rastlinjaki, travniki in vinogradi.

 

Podrobnejši podatki so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

 

Količina vode, porabljene za namakanje, Slovenija
Količina vode, porabljene za namakanje, Slovenija
Vir: SURS
Namakana zemljišča po vrstah zemljišč, Slovenija
20172018 2018
2017
haindeks
Skupaj3.2003.220100
  njive in vrtovi1.9422.028104
  sadovnjaki, oljčniki, drevesnice44143097
  zasneževanje smučišč30328092
  drugo38636594
  rastlinjaki, vinogradi in trajni travniki1285744
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.