Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Opravljene delovne ure, Slovenija, 1. četrtletje 2019

V 1. četrtletju 2019 opravljenih več delovnih ur kot v 1. četrtletju 2018

V 1. četrtletju 2019 je bilo opravljenih za 1,3 % več delovnih ur kot v 1. četrtletju 2018 (predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb), čeprav je posamezna zaposlena oseba opravila v tem obdobju (zaradi manjšega števila delovnih dni) v povprečju manj delovnih ur kot v istem obdobju 2018.

  • 5.6.2019
  • |
  • začasni podatki

Skupno število opravljenih delovnih ur je na medletni ravni naraščalo tudi v 1. četrtletju 2019
V Sloveniji zaposlene osebe so v 1. četrtletju 2019 opravile (po začasnih podatkih) 309,0 milijona delovnih ur, kar je za 1,3 % več kot v istem obdobju 2018. Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo višje predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb.

Odstotni delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami je v tem obdobju znašal 81,5 %.

Povprečno največ delovnih ur na mesec so opravile osebe, zaposlene v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo
Čeprav so v Sloveniji zaposlene osebe opravile v 1. četrtletju 2019 skupno več delovnih ur kot v 1. četrtletju 2018, pa jih je posamezna zaposlena oseba opravila povprečno manj; opravila jih je namreč povprečno 133 na mesec ali 3 delovne ure manj kot v istem obdobju 2018. Glavni razlog za to je bilo manjše število delovnih dni.

Tudi v 1. četrtletju 2019 so bile tako kot v 4. četrtletju 2018 (glede na število opravljenih delovnih ur) delovno najbolj obremenjene osebe, zaposlene v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo; mesečno so opravile povprečno 142 delovnih ur ali 9 delovnih ur več od slovenskega povprečja. Najpomembnejši razlog za tolikšno povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur v omenjeni dejavnosti je bilo dejstvo, da so osebe, zaposlene v tej dejavnosti, v povprečju opravile največ ur plačanega in neplačanega nadurnega dela.

Število opravljenih delovnih ur se je v 1. četrtletju 2019 najbolj povečalo v dejavnostih kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ter gradbeništvo
Skupno število opravljenih delovnih ur se je v 1. četrtletju 2019 glede na isto obdobje 2018 najizraziteje povečalo v dejavnostih kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ter gradbeništvo (za 7,9 %), v obeh predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb.

Stopnje rasti števila opravljenih delovnih ur glede na isto obdobje 2018 po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 1. četrtletje 2019
Stopnje rasti števila opravljenih delovnih ur glede na isto obdobje 2018 po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 1. četrtletje 2019
Vir: SURS
Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur, Slovenija (isto obdobje prejšnjega leta = 100)
201720182019
I–III104,5102,2101,3
IV–VI99,7101,7
VII–IX101,5102,4
X–XII101,2104,4
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.