Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, marec 2019

Domačih turistov več in tujih manj

Marca 2019 so v turističnih nastanitvenih obratih našteli več kot 344.000 prihodov turistov in več kot 837.000 turističnih prenočitev; prenočitev je bilo za 2 % več, prihodov pa za 3 % več kot v marcu 2018. Tuji turisti so zopet opravili več kot 60 % vseh turističnih prenočitev.

  • 30. 4. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V marcu 2019 več domačih turistov kot pred letom dni
V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v marcu 2019 zabeleženih več kot 344.000 prihodov turistov in več kot 837.000 turističnih prenočitev. Domači turisti so v marcu opravili več prihodov in prenočitev kot v marcu 2018, medtem ko so jih tuji turisti opravili manj.

Prihodov domačih turistov je bilo v marcu 2019 več kot 125.000 ali 11 % več, njihovih prenočitev pa več kot 333.000 ali 8 % več kot v marcu 2018. Prihodov tujih turistov je bilo več kot 219.000 ali 1 % manj kot v marcu 2018, njihovih prenočitev pa skoraj 504.000 ali prav tako 1 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta. Tuji turist so znova opravili več kot 60 % vseh turističnih prenočitev.

Največ turistov iz Italije, Nemčija pa znova med ključnimi trgi
Ključni turistični trgi, od koder so bili turisti, ki so v marcu 2019 ustvarili v Sloveniji največ turističnih prenočitev, so bili: Italija (16 % ali skoraj 80.000 prenočitev), Avstrija (12 %), Hrvaška (8 %), Nemčija (7 %) in Madžarska (6 %).

Število opravljenih prenočitev se je v marcu 2019 glede na marec 2018 zmanjšalo na vseh ključnih trgih – razen Hrvaške, kjer je bil podatek o prenočitvah podoben tistemu iz marca 2018. Najbolj se je zmanjšalo število prenočitev turistov iz Nemčije (za 18 %), ki se je uvrstila na četrto mesto po številu prenočitev; sledili so turisti iz Madžarske (za 12 %), turisti iz Avstrije (za 10 %) in turisti iz Italije (za 1 %).

Največ turistov v zdraviliških občinah
Z vidika vrst turističnih občin je bilo v marcu 2019 ustvarjenih največ prenočitev turistov v zdraviliških občinah (29 % ali skoraj 245.000), sledile so gorske občine (22 %), obmorske občine (18 %) in občina Ljubljana (15 %).

Glede na prejšnje leto se je število prenočitev v marcu 2019 povečalo v vseh vrstah turističnih občin. Najbolj se je povečalo v obmorskih občinah (za 8 %), nato v občini Ljubljani (za 7 %), v zdraviliških občinah (za 2 %) in tudi v gorskih občinah (za 2 %).

V prvi četrtini leta več prenočitev in prihodov tako domačih kot tujih turistov
V prvih treh mesecih  leta 2019 so turisti v Sloveniji opravili skoraj 925.000 prihodov in skoraj 2,5 prenočitve, kar pomeni  4  % več prihodov in 4 % več prenočitev kot v istem obdobju prejšnjega leta. Prav tako pa  sta se povečali števili prihodov domačih turistov (za 7 %) in prihodov tujih turistov (za 1 %). Pri prenočitvah je bilo podobno: 5 % več so jih opravili domači turisti in 3 % več tuji turisti.

Več podatkov v podatkovni bazi SI-STAT
Podrobnejši začasni mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

Turistični promet, Slovenija - začasni podatki
Turistični promet, Slovenija - začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, marec 2019 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
III 2019I–III 2019III 2019
III 2018
I–III 2019
I–III 2018
III 2019I–III 2019III 2019
III 2018
I–III 2019
I–III 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj344.394924.568103,1103,5837.0712.453.651102,4103,6
Domači125.324362.253111,3107,4333.2981.023.551108,4104,9
Tuji219.070562.31598,9101,2503.7731.430.10098,7102,8
  od tega
iz Italije41.218104.67290,691,079.793224.87098,894,7
iz Avstrije25.08859.78596,1104,961.539149.27289,6101,2
iz Hrvaške19.53779.834102,6104,640.972209.572100,3104,7
iz Nemčije13.28325.14687,889,935.41870.27682,190,6
iz Madžarske11.25826.16885,397,829.99376.84987,9102,3
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in skupinah nastanitvenih obratov, marec 2019 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
III 2019I–III 2019III 2019
III 2018
I–III 2019
I–III 2018
III 2019I–III 2019III 2019
III 2018
I–III 2019
I–III 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj344.394924.568103,1103,5837.0712.453.651102,4103,6
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine77.967241.471100,7104,4244.749760.478102,4102,9
  Gorske občine74.551236.98896,3100,3181.329692.987102,1105,1
  Obmorske občine58.681115.602117,2106,1149.442308.859108,1102,6
  Ljubljana63.922151.714107,6107,4123.940306.589107,4106,8
  Mestne občine32.59888.19799,598,467.935204.23988,098,6
Druge občine36.67590.59699,4105,969.676180.49999,2103,7
Skupine nastanitvenih obratov
  Hoteli in podobni obrati236.192617.652100,9100,2542.7501.531.97798,297,3
  Kampi13.59533.513172,7184,534.09089.315145,5157,4
  Drugi nastanitveni obrati94.607273.403102,7105,7260.231832.359107,7113,0
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.