Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, april 2019

Cene v aprilu 2019 na letni in mesečni ravni višje (za 1,7 % oz. za 0,8 %)

Drobnoprodajne cene so se v aprilu 2019 zvišale: na letni ravni za 1,7 %, na mesečni pa za 0,8 %. Dražje storitve so k letni inflaciji prispevale 1,2 odstotne točke, dražje blago pa 0,6 odstotne točke. Na mesečni ravni so na inflacijo najbolj vplivale višje cene počitniških paketov in obutve.

  • 30. 4. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene v aprilu 2019 na letni ravni v povprečju višje za 1,7 %

Cene življenjskih potrebščin so se v aprilu 2019 v primerjavi z aprilom 2018 v povprečju zvišale za 1,7 %. Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,8-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 1,3-odstotna).

Storitve so se v enem letu podražile v povprečju za 3,6 %, blago pa za 0,8 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 1,5 %, medtem ko so se cene trajnega in poltrajnega blaga znižale za 0,9 % oz. 0,4 %.

K letni inflaciji so največ (0,4 odstotne točke) prispevale višje cene blaga in storitev iz skupine električna energija, plin in druga goriva (največ toplotna energija, ki se je podražila za 18,3 %). Po 0,2 odstotne točke so k inflaciji prispevale višje cene počitniških paketov (za 6,8 %) ter oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem (za 5,1 %).

Letno inflacijo so po 0,1 odstotne točke znižale nižje cene avtomobilov (za 1,2 %) in oblačil (za 1,1 %). 

Cene počitniških paketov ter obutve v aprilu 2019 v povprečju višje kot v prejšnjem mesecu

Cene življenjskih potrebščin so bile v aprilu 2019 v povprečju za 0,8 % višje kot v prejšnjem mesecu. 

Cene počitniških paketov so bile v aprilu 2019 v povprečju za 11,0 % višje kot v marcu 2019 in so k mesečni inflaciji prispevale 0,3 odstotne točke. Za 0,2 odstotne točke je inflacijo zvišala dražja obutev (za 9,5 %). Po 0,1 odstotne točke so prispevale višje cene prevoznih storitev (za 5,1 %), višje cene nastanitvenih storitev (za 3,2 %) in goriv in maziv za osebna vozila (za 2,0 %) ter višje cene oskrbe z vodo in raznih storitev v zvezi s stanovanjem (za 1,8 %).

Mesečno inflacijo so znižale, za 0,1 odstotne točke, nižje cene telefonskih in telefaks storitev (za 1,2 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v aprilu 2019 1,8-odstotna (v aprilu 2018 je bila 1,9-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,9-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,5-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,7-odstotna. 

Storitve so se v letu dni podražile v povprečju za 3,4 %, blago pa za 0,9 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 1,6 %, cene trajnega in poltrajnega blaga pa so se pri obeh znižale za 0,8 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v marcu 2019 1,4-odstotna (v februarju 2019 je bila 1,5-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,6-odstotna (v februarju 2019 prav tako 1,6-odstotna). Najnižja je bila na Portugalskem (0,8-odstotna), najvišja pa v Romuniji (4,2-odstotna); v Sloveniji je bila 1,6-odstotna.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
IV 19
IV 18
IV 19
III 19 
IV 19 
XII 18
I–IV 19
I–IV 18
IV 19–V 18
IV 18–V 17
IV 19
Ø 15 
Skupaj101,7100,8101,1101,4101,8104,64
01 Hrana in brezalkoholne pijače100,599,8101,3100,4101,8106,03
02 Alkoholne pijače in tobak100,2100,1100,7100,4101,0104,51
03 Oblačila in obutev99,8102,9100,0100,599,5104,03
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo105,1100,4101,4104,4104,4109,68
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,9100,7100,3100,9100,9102,25
06 Zdravstvo101,999,7101,5101,7101,5104,30
07 Prevoz100,8101,0101,099,2100,699,03
08 Komunikacije101,798,8100,4102,7101,8105,93
09 Rekreacija in kultura102,0103,1101,1102,3102,0101,76
10 Izobraževanje103,1100,5101,7102,5103,1107,75
11 Restavracije in hoteli103,2101,0102,8102,9102,7108,74
12 Raznovrstno blago in storitve102,5100,6101,4101,6101,8106,44
  Blago100,8100,4100,7100,6101,3103,04
  Storitve103,6101,5102,1103,1102,7108,08
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
IV 19
IV 18
IV 19
III 19 
IV 19 
XII 18
I–IV 19
I–IV 18
IV 19–V 18
IV 18–V 17
IV 191)
Ø 15 
Skupaj1,80,71,21,51,9104,93
01 Hrana in brezalkoholne pijače0,9-0,11,60,81,9106,10
02 Alkoholne pijače in tobak0,20,10,60,30,9104,35
03 Oblačila in obutev-0,81,8-1,1-0,2-1,0102,08
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo5,50,41,44,95,1110,64
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,80,50,20,90,6100,62
06 Zdravstvo2,6-0,32,22,52,3105,77
07 Prevoz1,01,21,0-0,61,2100,37
08 Komunikacije0,5-1,4-0,62,11,9105,44
09 Rekreacija in kultura1,82,21,22,01,8102,97
10 Izobraževanje2,90,41,52,32,8107,18
11 Restavracije in hoteli3,40,82,63,13,0109,07
12 Raznovrstno blago in storitve2,20,91,61,31,3106,20
  Blago0,90,30,60,61,4102,77
  Storitve3,41,22,22,92,7108,72
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.