Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, februar 2019

V februarju največ srbskih, italijanskih in hrvaških turistov

V turističnih nastanitvenih obratih so v februarju 2019 našteli več kot 315.000 prihodov turistov in več kot 858.000 turističnih prenočitev; prenočitev je bilo za 11 %, prihodov pa za 13 % več kot v februarju 2018. Domači turisti so opravili skoraj polovico vseh prenočitev.

  • 24.4.2019
  • |
  • končni podatki

Več prihodov in prenočitev tako tujih kot domačih turistov
V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v februarju 2019 zabeleženih več kot 315.000 prihodov turistov in več kot 858.000 turističnih prenočitev. Prihodov domačih turistov je bilo več kot 147.000 ali 17 % več, njihovih prenočitev pa skoraj 424.000 ali 13 % več kot v februarju 2018. Prihodov tujih turistov je bilo nekaj manj kot 168.000 ali 9 % več kot v februarju 2018, njihovih prenočitev pa več kot 434.000 ali 9 % več kot v istem mesecu prejšnjega leta. Domači turisti so opravili skoraj polovico vseh v februarju 2019 opravljenih turističnih prenočitev.

Med tujimi turisti največ turistov iz Srbije
Ključni turistični trgi, od koder so bili turisti, ki so v februarju 2019 ustvarili v Sloveniji največ turističnih prenočitev, so bili: Srbija (13 % ali več kot 55.000 prenočitev), Italija in Hrvaška (po 12 %), Avstrija (11 %) in Madžarska (7 %).

Zmanjšalo se je le število turistov iz Italije, ki je bilo v februarju 2019 za 9 % nižje kot v februarju 2018. Število drugih turistov je bilo višje. Najbolj se je glede na februar 2018 povečalo število turistov iz Avstrije (za 23 %), potem  iz Madžarske (za 16 %),  Hrvaške (za 14 %) in Srbije (za 4 %).

Največ turistov v gorskih občinah
Z vidika vrst turističnih občin je bilo v februarju 2019 največ prenočitev turistov ustvarjenih v gorskih občinah (32 % ali več kot 276.000), sledile so zdraviliške občine (31 %), obmorske občine (11 %) in občina Ljubljana (10 %).

V vseh vrstah turističnih občin je bilo v februarju 2019 ustvarjenih več prenočitev kot v februarju 2018. Rast je bila največja v zdraviliških občinah (za 15 %), sledile so gorske občine (za 12 %), obmorske občine (za 9 %) in občina Ljubljana (za 6 %).

V prvih dveh mesecih že več kot 1,6 milijona prenočitev
V januarju in februarju 2019 so v nastanitvenih obratih v Sloveniji našteli več kot 580.000 prihodov in več kot 1,6 milijona prenočitev. To je 4 % več prihodov in 4 % več prenočitev kot v istem obdobju lani.

Več podatkov v podatkovni bazi SI-STAT
Podrobnejši končni mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

Turistični promet, Slovenija
Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, februar 2019 – končni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
II 2019II 2019
II 2018
II 2019II 2019
II 2018
številoindeksšteviloindeks
Skupaj315.021113,1858.155110,7
Domači147.331117,4423.757112,7
Tuji167.690109,5434.398108,8
  od tega 
iz Srbije 16.972102,855.324103,9
iz Italije26.90093,953.24891,1
iz Hrvaške22.587116,251.636113,9
iz Avstrije19.962126,648.998122,6
iz Madžarske9.131115,029.148116,0
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in skupinah nastanitvenih obratov, februar 2019 – končni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
II 2019II 2019
II 2018
II 2019II 2019
II 2018
številoindeksšteviloindeks
Skupaj315.021113,1858.155110,7
Vrste občin
  Zdraviliške občine88.852120,8268.117114,7
  Gorske občine90.003112,2276.482112,1
  Obmorske občine36.340112,497.033109,2
  Ljubljana43.697115,289.222106,1
  Mestne občine28.66896,670.514101,7
  Druge občine27.461110,156.787108,0
Skupine nastanitvenih obratov
  Hoteli in podobni obrati201.808108,2512.086103,0
  Kampi12.454281,032.524231,2
  Drugi nastanitveni obrati100.759114,8313.545118,8
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.