Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, februar 2019

Povprečna plača za februar 2019 nižja od plače za januar 2019, toda višja od plače za februar 2018

Povprečna bruto plača za februar 2019 je znašala 1.714,49 EUR. V primerjavi s plačo za januar 2019 je bila nižja (nominalno za 0,8 % oz. realno za 1,6 %), v primerjavi s plačo za februar 2018 pa višja (nominalno za 4,7 % oz. realno za 3,5 %).

  • 15.4.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za februar 2019 nižja od plače za januar 2019
Povprečna bruto plača za februar 2019 je znašala 1.714,49 EUR; od bruto plače za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,8 %, realno pa za 1,6 %. Tudi povprečna neto plača za februar 2019 (znašala je 1.108,10 EUR) je bila nižja od neto plače za prejšnji mesec, nominalno za 0,7 %, realno pa za 1,5 %.

V primerjavi s plačo za februar 2018 pa je bila povprečna plača za februar 2019 nominalno in realno višja, in sicer v bruto znesku nominalno za 4,7 %, realno pa za 3,5 % (oz. v neto znesku nominalno za 3,9 %, realno pa za 2,7 %).

Povprečna plača za februar 2019 v javnem sektorju nižja, v zasebnem sektorju pa približno enaka plači za prejšnji mesec
Povprečna neto plača za februar 2019 se je v primerjavi s plačo za prejšnji mesec v javnem sektorju znižala za 1,7 %, medtem ko je bila v zasebnem sektorju približno enaka plači za prejšnji mesec.

Povprečna plača za februar 2019 v večini dejavnosti nižja od plače za prejšnji mesec
Povprečna neto plača za februar 2019 je bila v večini dejavnosti nižja od plače za januar 2019, v primerjavi s plačo za februar 2018 pa je bila v vseh dejavnostih višja.

Povprečna neto plača za februar 2019 se je v primerjavi s plačo za prejšnji mesec najbolj znižala v dejavnosti rudarstvo (za 5,8 %), najbolj zvišala pa v predelovalnih dejavnostih (za 1,2 %).

Najvišjo povprečno neto plačo za februar 2019 so imeli v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.507,59 EUR).

Le osrednjeslovenska statistična regija zabeležila zvišanje povprečne plače za februar 2019 (glede na plačo za prejšnji mesec)
Pregled podatkov po statističnih regijah pokaže, da je bila povprečna plača za februar 2019 v vseh statističnih regijah, razen v osrednjeslovenski, nižja od povprečne plače za prejšnji mesec; v omenjeni statistični regiji je bila višja za 1,6 %. Zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji so imeli v povprečju tudi najvišjo neto plačo (znašala je 1.231,59 EUR in je bila za 11,1 % višja od slovenskega povprečja).

Stopnje rasti povprečne neto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne neto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
II 2019Ø I-II 2019Ø XII 2018-II 2019II 2019
I 2019
II 2019
II 2018
Ø I-II 2019
Ø I-II 2018
EURindeks
Bruto1.714,491.721,821.741,9399,2104,7104,4
Javni sektor1.991,142.011,442.031,9098,0105,4105,2
  od tega sektor država2.015,582.026,982.012,9298,9106,2106,2
Zasebni sektor1.586,621.587,941.607,9099,8104,5104,3
Neto1.108,101.112,041.128,9399,3103,9103,7
Javni sektor1.276,171.287,311.303,9098,3104,6104,4
  od tega sektor država1.292,381.298,521.291,5899,1105,3105,3
Zasebni sektor1.030,401.031,021.048,0599,9103,8103,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za februar 2019 bodo objavljeni 25. aprila 2019 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.